PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POSLOVNA ADMINISTRACIJA I KOMUNIKACIJA

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorile su se brojne mogućnosti za dobivanje financijskih sredstava iz EU fondova. Natječaji su česti i raznovrsni, a ova bespovratna sredstva namijenjena su provedbi projekata iz raznih područja. Tako su dosad u Hrvatskoj financijski potpomognuti brojni kulturni, umjetnički, humanitarni, obrazovni i sportski projekti, a mogućnosti za daljnja financiranja rastu svakim danom.

Ipak, kako bi se ostvarilo sufinanciranje, potrebno je znati odabrati ili kreirati kvalitetan projekt, pripremiti adekvatnu natječajnu dokumentaciju i ideju cijelog projekta sistematizirati u smislenu cjelinu. Također, po ostvarenim financijskim sredstvima, potrebno je pobrinuti se da ona budu utrošena u ono za što su namijenjena, te osigurati maksimalno učinkovitu provedbu projekta. Stoga je logično da se rastom interesa za financiranje iz EU fondova pojavljuje potreba za stručnim kadrom koji će se posvetiti tome da idejni projekti zažive uz pomoć financijskih sredstava Europske unije. 

Ovim usavršavanjem steći ćete  stručna znanja i vještine koje  omogućavaju da prepoznate prilike za financiranje iz EU fondova, osmislite i oblikujete projektnu ideju, izradite financijski plan, pripremite potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj, provedete projekt i upravljate njime. 
Edukacija sa  nastavnim planom prati „život“ projekta od ideje do zaključka, uz obučavanje o svim popratnim situacijama do kojih može doći tijekom provedbe. 

Ovo je zanimanje sveobuhvatno, natječaji za sufinanciranje raspisuju se u brojnim poljima, pa su tako poznate mogućnosti poticaja za poljoprivredu, sufinanciranje malih poduzetnika, sufinanciranje projekata za mlade, i još mnogo toga. 

TRAJANJE PROGRAMA:

Program usavršavanja traje 14 tjedana, a nastava je prilagođena zaposlenima te se održava radnim danima u popodnevnim satima.

MODULI:
 • EU fondovi i natječaji
 • Priprema projektnog prijedloga
 • Detalji aktivnosti i proračun projektnog prijedloga
 • Prijava, provedba i zaključak prijedloga
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • Prepoznati prilike za financiranje projekata iz EU fondova
 • Osmisliti i oblikovati projektnu ideju
 • Izraditi financijsku konstrukciju i izračune potrebne za prijavu projekta
 • Ispuniti prijavne obrasce za aplikaciju projekta
 • Provesti i upravljati projektom
 • Primijeniti pravila javne nabave i pravila vidljivosti
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći
ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  (upis u e-radnu knjižicu)

UVJETI UPISA:

U program usavršavanja moguć je upis polaznika koji imaju:

minimalno višu stručnu spremu (prvostupnici) ili visoku stručnu spremu bilo kojeg smjera

(Za polaznike sa završenom srednjom stručnom spremom provodimo program “Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata”.

ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
 • ispunjenu upisnicu
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu ili dokument
 • izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani

PREDAVAČI

Predavanje se održava pod stručnim i profesionalnim vodstvom predavača iz udruge Mladi u EU. Udruga mladih promiče vrijednosti Europske unije, organizira slobodno vrijeme za mlade, savjetovanje i informiranje mladih, uključuje mlade u razvoj civilnog društva, pokreće projekte bitne za mlade i razvoj zajednice, borbu protiv svih vrsta ovisnosti, potiče volonterstvo i volonterske inicijative te razvoj socijalnog poduzetništva za mlade. Čeka Vas izvrstan tim predavača koji se u svojim predavanjima koriste primjerima iz prakse i realnim situacijama te na taj način nastoje osposobiti svoje polaznike kako bi samostalno mogli izraditi i voditi projekte.

Martin Mrša osnivač je udruge Mladi u EU. Više od 11 godina u ulozi voditelja piše i provodi projekte financirane sredstvima Europske unije. Do sada ima preko 40 uspješno apliciranih projekata.

Nikolina Sobol je dugogodišnja voditeljica EU projekata, mentorica i koordinatorica za mlade, te konzultantica za EU projekte. Uz značajno iskustvo u provedbi EU projekata, kroz predavanja prakticira stvarnu organizaciju i provedbu aktivnosti s ciljem jačanja kompetencija polaznika.

 

Prijavi se već sada!