PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POLJOPRIVREDA

Vinar - vinogradar

Tečaj vinogradarstva i vinarstva prvi je korak za proširivanje znanja i tehnologije rada na području proizvodnje domaćeg vina. Ako cijenite kvalitetno vino, tražite novi izvor zarade ili imate vlastiti vinski podrum, ovaj obrazovni program omogućit će stjecanje znanja i vještina o svim koracima u procesu proizvodnje bijelog i crnog vina, od sadnje vinograda do pakiranja u boce.

Nastavni plan obuhvaća teorijsku i praktičnu nastavu: rezidbu i gnojidbu vinograda, prskanje vinograda, zaštitu vinograda i vinove loze, uzgoj, sadnju i presađivanje vinove loze, određivanje vremena berbe, preradu, prešanje i maceraciju grožđa te postupak proizvodnje bijelog i crnog vina. Tečaj također obuhvaća i osnove poslovnog planiranja, distribucije i plasmana dobivenog vina na tržište. Po završetku tečaja, stečeno se zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu, čime se potvrđuje stručnost pojedinca u polju vinogradarstva i vinarstva. Ovime se otvara niz opcija zapošljavanja, poput otvaranja vlastitog OPG-a i rada u već postojećim pogonima za proizvodnju vina. Hrvatska je poznata po brojnim sortama kvalitetnog vina te ove kompetencije otvaraju više mogućnosti na tržištu. Ukoliko se želite prijaviti za neku od mjera iz ruralnog razvoja, završen tečaj osposobljavanja za vinogradara – vinara omogućit će ostvarivanje dodatnih bodova koji mogu pomoći za bolji plasman vlastitog projekta za kojeg se prijavljujete.

 • MODULI:
  uvod u vinogradarstvo
  radovi u vinogradarstvu
  uvod u vinarstvo
  radovi u vinarstvu
  zaštita naradu, zaštita od požara i prva pomoć
  praktična nastava iz vinogradarstva
  praktična nastava iz vinarstva

 

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi i preradi grožđa te u proizvodnji vina
  koristiti alate i sredstva za poslove vinogradar/ke-vinara/ke na ispravan i siguran način
  prepoznati i suzbijati bolesti vinove loze
  prepoznati i suzbijati bolesti i mane vina
  planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
  primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

 

 • ODOBRENJE:
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

 • UVJETI ZA UPIS:
  završena osnovna škola
  minimalno 18 godina starosti
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vinogradara-vinara

 

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  ispunjenu upisnicu 
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vinogradara-vinara

Prijavi se već sada!