PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Specijalist izrade slastica alternativne kuhinje

Vaše obrazovanje je vaša karta za tržište rada!

Osigurajte svoje mjesto na tržištu rada inovativnim programima  financiranima sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Vaše obrazovanje ovog puta je besplatno. U nastavku provjerite da li ispunjavate uvjete za besplatnu edukaciju.

 • OPIS:

Steknite znanje o osnovama nutricionizma, zdrave prehrane, alternativnim načinima prehrane, alternativnim namirnicama za pripremu slastica i specifičnostima njihove pripreme.
Različiti alternativni načini prehrane, bilo da se provode zbog zdravstvenog statusa, vjerske opredijeljenosti ili zbog vlastitog izbora u cilju poboljšanja zdravlja, sve se više traže u ponudi sektora Turizma i ugostiteljstva. Stoga se pokazuje povećana potreba za teorijskim i praktičnim znanjima o alternativnim slasticama i njihovim specifičnostima svih sudionika tog sektora. Program je koncipiran tako da polaznika početnika educira o osnovama nutricionizma, zdrave prehrane, alternativnim načinima prehrane, alternativnim namirnicama za pripremu slastica i specifičnostima njihove pripreme. 

MODULI:
 • osnove nutricionizma
 • osnove alternativne prehrane I
 • osnove alternativne prehrane II
 • sigurnost hrane i njeno označavanje
 • vjerske restrikcije u prehrani
 • specifične alternativne namirnice za pripremu slastica
 • osnove slastičarstva
 • komunikacijske vještine i profesionalno ponašanje u ugostiteljstvu te odnos prema gostu
 • zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
 • praktična nastava
ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • razlikovati različite alternativne načine prehrane i tipične namirnice
 • povezati konzumaciju određenih namirnica i utjecaj njene konzumacije na zdravlje
 • razlikovati i upotrijebiti specifično kuhinjsko i slastičarsko posuđe, alate i uređaje
 • pripremiti jednostavne alternativne slastice
 • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
 • prepoznati organizaciju rada u kuhinji i primijeniti odgovarajuće tehnike rada u području pripreme jela
 • primjeniti pravila uljudnog i profesionalnog ponašanja u kontaktu s gostima i kolegama te usvojiti pravila timskog rada
UVJETI ZA UPIS:

Ukoliko ispunjavate jedan od dolje navedenih uvjeta za pohađanje programa, prijavite se na besplatnu edukaciju financiranu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda!

 • nezaposlena osoba mlađa od 25 godina
 • nezaposlena osoba starija od 54 godine
 • osoba sa invaliditetom
ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
 • ispunjenu upisnicu
 • presliku osobne iskaznice
 • evidencija HZZ-a ili Izjava osobe da je nezaposlena ili evidncija MO (e-knjižica)
 • preslika dokumenta relevantnog tijela koje dokazuje bilo koju vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja ili invaliditeta (ako se radi o osobama s invaliditetom)
————–

Naziv projekta: ULAGANJE U ZNANJE

Cilj projekta: Projekt pod nazivom ”Ulaganje u znanje !” provoditi će POU Libar u partnerstvu s Hotelom Borovnik, Udrugom ”Mladi u EU” i Udrugom ”Sv. Bartolomej” kroz 24 mjeseca na području Šibensko-kninske županije. Glavni cilj projekta je provesti program usavršavanja za 46 osoba sljedećih ciljanih skupina: mlade nezaposlene osobe do 25 godina, starije osobe od 54 godine i osobe s invaliditetom. Programima osposobljavanja ciljanim skupinama će se omogućiti veća konkurentnost na tržištu rada.
 
Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Libar
Partneri na projektu: Hotel Borovnik, Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“, Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“
Područje provedbe projekta: Šibensko – kninska županija
Trajanje projekta: 24 mjeseca (23.04.2019. – 23.04.2021.)
Vrijednost projekta: 869.255,25 HRK
Sredstva Europske unije iz Europskog socijalnog fonda: 869.255,25 HRK
 
Aktivnosti projekta:
1. Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja
 • 3 predavanja ”Usvoji nova znanja” (cilj: informiranje i poticanje ciljane skupine u uključenje projekta)
 • 3 fokus grupe ”I ti si bitan” (cilj: analiza i izrada programa osposobljavanja s predstavnicima ciljanih skupina)
 • izrada 2 programa usavršavanja, tisak i distribucija promotivnih i edukacijskih materijala
2. Razvoj i provedba programa usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama
 • 2 sastanka sa predavačima i mentorima, edukacija za predavače (2 osobe) i mentore (2 osobe), osigurana stručna literatura za predavače i mentore
3. Provedba programa osposobljavanja prilagođenih ranjivim skupinama
 • 46 korisnika pohađat će programe osposobljavanja ‘‘Specijalist pripreme jela alternativne kuhinje” i ‘‘Specijalist izrade slastica alternativne kuhinje” usvajanje stručnih kompetencija, komunikacijskih i socijalnih vještina, osigurana radna odjeća, organizirana svečana dodjela potvrda o završenim programima usavršavanja.
V Promidžba i vidljivost
 • održana početna i završna, tiskani i distribuirani promotivni materijali o projektu
PM Upravljanje projektom i administracija
 • 12 partnerskih sastanka sa zapisnicima, izrada mjesečnih, kvartalnih i završnih izvješća, osigurano administrativno funkcioniranje radi vođenja projektne administracije.
Učilište Libar Alternativna kuhinja Ugostiteljstvo turizam osposobljavanje

Dražen Trogrlić

Chef u hotelu Excelsior

Dražen je priznati chef u Republici Hrvatskoj i šire. Svoj brand je
izgradio stalnim usavršavanjem I radom u priznatim hotelskim
lancima I restoranima koji su dobitnici brojnih priznanja struke.
Inače je završio Hotelijerski fakultet u Opatiji nakon čega je
polagao akademiju za izvrsne kuhare u Luzernu u Švicarskoj.

Prijavi se već sada!