PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Sobarica

Turizam u Hrvatskoj neprestano cvijeta, raste i proširuje se, stoga je i potražnja za različitim zanimanjima iz sezone u sezonu sve veća. To se odnosi i na posao sobarice, a vlasnici hotela, hostela, pansiona i apartmana su često u problemima zbog nedovoljnog broja osoba adekvatno educiranih za obavljanje ovog posla. Mogućnosti zapošljavanja su brojne, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, a plaće kvalitetnih sobarica su odavno prerasle okvire uobičajenog sezonskog posla, te se sada radi o primanjima koja mogu osigurati ugodan život tijekom, ali i nakon sezone. Različiti turistički objekti najčešće nemaju vremena za adekvatnu edukaciju budućih zaposlenika, stoga često dolazi do pada kvalitete usluge ili konstantnog mijenjanja i otpuštanja zaposlenika. 

Službenim stjecanjem zvanja sobarice u POU Libar, polaznici tečaja osiguravaju si lako pronalaženje bilo sezonskog ili dodatnog posla, bilo trajnog radnog mjesta. Nastavni program osposobljavanja za sobaricu polaznicima nudi svo teorijsko i praktično znanje potrebno za kvalitetno i profesionalno obavljanje tog posla. Osim svega što spada u opis posla sobarice (čišćenje, održavanje prostora, rad sa različitim kemijskim sredstvima itd.), na tečaju se polaznike upoznaje sa organizacijom domaćinstva u hotelu, komunikacijom između različitih turističkih odjela smještajnog objekta, ali i sa stranim jezikom u struci, koji predstavlja instant prednost pri pronalaženju radnog mjesta u turizmu. Turistička se sezona proširila debelo izvan ljetnog perioda, na gotovo cijelu godinu, a zarade su sve veće. Stoga, ukoliko želite započeti karijeru u turističkim smještajnim objektima, dođite u POU Libar i upišite program stručnog osposobljavanja za sobaricu!

  • MODULI:

osnove hotelskog domaćinstva
strani jezik u struci
zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
praktična nastava

  • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

razlikovati i koristiti sredstva za čišćenje i aparate te primijeniti pravila i tehnike u održavanju čistoće i higijene u smještajnom dijelu hotela i ostalim turističkim smještajnim objektima
prepoznati i razlikovati povezanost recepcije, ekonomskog i ugostiteljskog odjela i drugih odjela turističkih smještajnih objekata neophodnih za ispravno funkcioniranje usluge domaćinstva
voditi evidencije iz područja hotelskog domaćinstva
komunicirati s gostom na stranom jeziku na primjeren način
primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

  • ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

  • UVJETI ZA UPIS:

završena osnovna škola
minimalno 18 godina starosti
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobara/ice

  • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

ispunjenu upisnicu
presliku osobne iskaznice
presliku diplome/svjedodžbe
domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobara/ice

Prijavi se već sada!