PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POLJOPRIVREDA

Rukovatelj traktorom s radnim priključcima

Fizički teški i naporni poslovi u poljoprivredi uvelike su olakšani uporabom traktora. Ipak, pri rukovanju motornim strojevima, pa tako i traktorima, potrebno je primijeniti određene vještine kako bi se postigli najbolji mogući rezultati, a smanjila mogućnost nesreće. Također, ukoliko želite naći radno mjesto u sektoru poljoprivrede ili želite otvoriti svoj OPG, završeno stručno osposobljavanje za rad traktorom u e-radnoj knjižici predstavlja veliku prednost. Nastavni plan tečaja za rukovatelja traktorom polaznike obučava svemu potrebnom za profesionalno obavljanje tog posla – od teorije, konstrukcije traktora, vrsta traktora, konstrukcije motora i radnih priključaka, do prakse i rada u radnoj okolini kakva Vas čeka na tržištu rada. Povjerenje i sigurnost u radu traktorima, sveobuhvatno stručno znanje i kompletno osposobljavanje za rukovanje traktorom, te različite mogućnosti za rad nakon osposobljavanja su i više nego dovoljan razlog da upišete ovaj tečaj. Stoga, ukoliko imate završenu osnovnu školu, navršenih 18 godina i vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, dođite u POU Libar i otvorite si nove mogućnosti!

 • MODULI:
  konstrukcija traktora s radnim priključcima
  rukovanje traktorom s radnim priključcima
  zaštita na radu
  praktična nastava

 

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  Razlikovati vrste, dijelove i sklopove traktora te način i svrhu korištenja radnih priključaka
  pripremiti traktor s radnim priključcima za rad
  odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri radu te rukovati traktorom s radnim priključcima na siguran način
  primijeniti pravila zaštite na radu
  provoditi osnovno održavanje traktora i radnih priključaka

 

 • ODOBRENJE:
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

 • UVJETI ZA UPIS:
  završena osnovna škola
  minimalno 18 godina starosti
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice traktorom s radnim priključcima
  odgovarajuća vozačka dozvola

 

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  ispunjenu upisnicu
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice traktorom s radnim priključcima
  kopija odgovarajuće vozačke dozvole

Prijavi se već sada!