PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / BRODOGRADNJA I GRAĐEVINA

Rukovatelj toranjskom dizalicom

Toranjske dizalice se koriste pri gradnji visokih građevinskih objekata poput nebodera i mostova. I sam pogled na njih daje zaključiti kako bi nepravilno rukovanje moglo dovesti do različitih nesreća. Na tržištu rada postoji velika potražnja za radnicima na toranjskoj dizalici, no poslodavci očekuju da su oni stručno obrazovani za rukovanje istom. Tečaj rukovanja toranjskim dizalicama u POU Libar polaznike upoznaje sa vrstama, korištenjem i održavanjem ovih dizalica, a po završetku, polaznici su spremni na samostalan i profesionalan rad.

Nastava se izvodi u teorijskom i praktičnom obliku, a s polaznicima se prolaze svi djelovi posla, od teorijske podloge, do pripreme dizalice za rad, rukovanje dizalicom (zahvaćanje, prijenos i odlaganje tereta), provođenje osnovnih mjera održavanja dizalice i zaštite na radu. Po završetku tečaja, polaznicima se stečeno zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu čime dobivaju i službenu potvrdu stečenih znanja i vještina, kao i nove mogućnosti zapošljavanja.

 • PROGRAM:
  26 sati teorije i 100 sati prakse

 

 • MODULI:
  konstrukcija toranjskih dizalica
  rukovanje toranjskim dizalicama
  zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
  praktična nastava

 

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  razlikovati vrste i konstrukciju te funkciju i namjenu osnovnih dijelova toranjskih dizalica
  pripremiti toranjsku dizalicu za početak rada te rukovati toranjskom dizalicom na stručan i siguran način
  podizati, premiještati i spuštati teret s toranjskom dizalicom na ispravan i siguran način
  primijeniti postupke osnovnog održavanja toranjske dizalice
  primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

 

 • ODOBRENJE:
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

 • UVJETI ZA UPIS:
  završena osnovna škola
  minimalno 18 godina starosti
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja toranjskom dizalicom

 

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  ispunjenu upisnicu
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja toranjskom dizalicom

Prijavi se već sada!