PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / BRODOGRADNJA I GRAĐEVINA

Rukovatelj strojevima za obradu kamena

Posao rukovatelja strojevima za obradu kamena obavlja se u kamenoklesarskoj radionici. Njihov posao obuhvaća strojno rezanje blokova, obradu površine i rubova kamena strojevima, izradu profila te završnu obradu kamena.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa su:
Razlikovati vrste i svojstva stijena te postupke obrade kamena
Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće strojeve u obradi kamena
Rukovati strojevima za obradu kamena na ispravan i siguran način
Provoditi preglede i osnovno održavanje strojeva za obradu kamena uz korištenje tehničke dokumentacije
Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć

 • PROGRAM:

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 35 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktički dio programa u trajanju od 25 sati izvodi se u tvrtki koja se bavi obradom kamena s kojim ustanova ima ugovor o poslovnoj suradnji.

 • MODULI:
  obrada kamena
  rukovanje strojevima za obradu kamena
  zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
  praktična nastava

 

 • ODOBRENJE:
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

 • UVJETI ZA UPIS:
  završena osnovna škola
  minimalno 18 godina starosti

 

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  ispunjenu upisnicu
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani

Prijavi se već sada!