PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POLJOPRIVREDA

Rukovatelj samohodnom motornom kosilicom

Košenje i održavanje zelenila i visoke trave uvelike je olakšano uvođenjem u upotrebu različitih motornih kosilica. Ipak, kako bi se posao obavio sigurno i sa maksimalnom učinkovitošću. Upisom na tečaj za kosca u POU Libar, naučit ćete rukovati samohodnom motornom kosilicom, ali i drugim potrebnim strojevima. Nastavni se program dotiče i konstrukcije motorne kosilice, njenog održavanja, kao i tema vezanih za rad na siguran način, korištenje osobnih zaštitnih sredstava i prvu pomoć. Završavanjem tečaja za osposobljavanje za rukovatelja kosilicom pristupnicima se otvaraju mogućnosti rada na različitim plantažama, zelenim površinama i poljima, a sama potvrda o osposobljavanju donosi upis zanimanja u e-radnu knjižicu. Ovime se uvelike olakšava pronalazak radnog mjesta jer se službenim stjecanjem zanimanja potvrđuje činjenica da svoj posao obavljate sigurno, profesionalno i učinkovito. Za upis na tečaj za rukovatelja kosilicom potrebno je imati završenu osnovnu školu, a obrazovanjem u POU Libar znatno povećavate svoje mogućnosti za uspješan i unosan rad na mjestu kosca!

 • MODULI:
  konstrukcija motorne kosilice
  rukovanje motornom kosilicom
  zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
  praktična nastava

 

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  razlikovati vrste motornih kosilica prema tehnološkim karakteristikama te namjenu i funkciju glavnih dijelova samohodnih motornih kosilica
  provoditi osnovne mjere održavanja samohodne motorne kosilice na ispravan i siguran način
  pripremiti samohodnu motornu kosilicu za rad
  rukovati samohodnom motornom kosilicom i odabrati odgovarajuće radne operacije na pravilan i siguran način
  provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć pri radu sa samohodnom motornom kosilicom

 

 • ODOBRENJE:
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

 • UVJETI ZA UPIS:
  završena osnovna škola
  minimalno 18 godina starosti
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice samohodnom motornom kosilicom

 

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  ispunjenu upisnicu 
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice samohodnom motornom kosilicom

Prijavi se već sada!