PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / BRODOGRADNJA I GRAĐEVINA

Rukovatelj portalnom i mosnom dizalicom

Portalne i mosne dizalice najčešće se koriste u pomorskoj i građevinskoj industriji, dvama granama koje su u konstantnom razvoju. Zbog toga na tržištu rada stalno postoji potreba za rukovateljima ovim vrstama dizalica, no te osobe moraju biti adekvatno obrazovane, kako bi se osiguralo profesionalno i kvalitetno obavljanje poslova, a smanjila mogućnost nezgoda na radu. Tečaj rukovanja portalnom i mosnom dizalicom u POU Libar polaznike upoznaje sa vrstama, korištenjem i održavanjem ovih dizalica, a po završetku, polaznici su spremni na samostalan i profesionalan rad. Nastava se izvodi u teorijskom i praktičnom obliku, a s polaznicima se prolaze svi djelovi posla, od teorijske podloge, do pripreme dizalice za rad, rukovanje dizalicom (zahvaćanje, prijenos i odlaganje tereta), provođenje osnovnih mjera održavanja dizalice i zaštite na radu. Po završetku tečaja, polaznicima se stečeno zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu čime dobivaju i službenu potvrdu stečenih znanja i vještina, kao i nove mogućnosti zapošljavanja.

 • PROGRAM:
  24 sati teorije i 110 sati prakse

 

 • MODULI:
  konstrukcija portalnih i mosnih dizalica
  rukovanje portalnim i mosnim dizalicama
  zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
  praktična nastava

 

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  razlikovati vrste i karakteristike te funkciju i namjenu osnovnih dijelova portalnih i mosnih dizalica
  pripremati teret za dizanje, premiještanje i spuštanje na ispravan i siguran način
  rukovati portalnim i mosnim dizalicama na pravilan i stručan način
  primijeniti postupke osnovnog održavanja portalne i mosne dizalice
  primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

 

 • ODOBRENJE:
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

 • UVJETI ZA UPIS:
  završena osnovna škola
  minimalno 18 godina starosti
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja portalnom i mosnom dizalicom

 

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  ispunjenu upisnicu
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja portalnom i mosnom dizalicom

Prijavi se već sada!