PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / BRODOGRADNJA I GRAĐEVINA

Rukovatelj hidrauličnom platformom

Hidraulična podizna platforma je pomagalo koje se sve češće koristi u građevini jer uvelike olakšava izvršavanje radnih zadataka. Također, građevina kao industrija je u konstantnom napretku i stoga se od pripadnika struke očekuje konstantno obrazovanje o najnovijim tehnološkim dostignućima. Upis na tečaj rukovanja hidrauličnom podiznom platformom u POU Libar idealna je prilika za ljude u građevinarskoj struci koji žele modernizirati svoj način rada, ali i za one koji traže zapošljavanje u građevini jer se na tržištu rada javlja potreba za stručno obrazovanim rukovateljima platformama za rad na visini. S obzirom da se po završetku tečaja stečeno zvanje upisuje u e-radnu knjižicu, pohađanje istog otvara nove mogućnosti zapošljavanja polaznika u građevinskoj industriji. Nastava se izvodi u teorijskom i praktičnom obliku, a obuhvaća sva znanja i vještine potrebne za efikasno, profesionalno i sigurno upravljanje hidrauličnim podiznim platformama. Ovo zanimanje podrazumijeva rad u svim vremenskim uvjetima, smjenski rad, kao i rad na visini i brze promjene iste. Tečaj je namijenjen punoljetnim osobama sa završenom osnovnom školom i adekvatnom vozačkom dozvolom.

 • PROGRAM:
  26 sati teorije i 100 sati prakse

 

 • MODULI:
  konstrukcija hidrauličnih platformi
  rukovanje hidrauličnom platformom
  zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
  praktična nastava

 

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  razlikovati vrste i karakteristike hidraulične platforme te funkciju i namjenu osnovnih dijelova
  dizati i spuštati terete/osoblje s hidrauličnom platformomna ispravan i siguran način
  rukovati hidrauličnom platformom na pravilan i stručan način
  primijeniti postupke osnovnog održavanja hidraulične platforme
  primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

 

 • ODOBRENJE:
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

 • UVJETI ZA UPIS:
  završena osnovna škola
  minimalno 18 godina starosti
  vozačka dozvola određene kategorije
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja hidrauličnom platformom

 

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  ispunjenu upisnicu
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja hidrauličnom platformom
  kopija vozačke dozvole određene kategorije

Prijavi se već sada!

Mario Fiolić

Chef u hotelu Excelsior


Mario je priznati chef u Republici Hrvatskoj I šire. Svoj brand je
izgradio stalnim usavršavanjem I radom u priznatim hotelskim
lancima I restoranima koji su dobitnici brojnih priznanja struke.
Inače je završio Hotelijerski fakultet u Opatiji nakon čega je
polagao akademiju za izvrsne kuhare u Luzernu u Švicarskoj.