PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / BRODOGRADNJA I GRAĐEVINA

Rukovatelj brodskom dizalicom

Pomorska industrija i mehanizacija u konstantnom je razvoju, i kao takva zahtijeva konstantnu edukaciju i stručna usavršavanja. Brodske su dizalice unaprijedile i olakšale obavljanje poslova na brodu, ali za rukovanje istima potrebno je biti upoznat sa korištenjem i održavanjem dizalice, kako bi se povećala učinkovitost, a smanjila mogućnost ozlijeda i nezgoda na radu. Tečaj rukovanja brodskim dizalicama u POU Libar polaznike upoznaje sa vrstama, korištenjem i održavanjem različitih dizalica, a po završetku, polaznici su spremni na samostalan i profesionalan rad. Nastava se izvodi u teorijskom i praktičnom obliku, a s polaznicima se prolaze svi djelovi posla, od teorijske podloge, do pripreme dizalice za rad, rukovanje dizalicom (zahvaćanje, prijenos i odlaganje tereta), provođenje osnovnih mjera održavanja dizalice i zaštite na radu. Po završetku tečaja, polaznicima se stečeno zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu čime dobivaju i službenu potvrdu stečenih znanja i vještina, kao i nove mogućnosti

 • PROGRAM:
  29 sati teorije i 137 sati prakse

 

 • MODULI:
  brodske dizalice
  rad s brodskim dizalicama
  zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
  praktična nastava

 

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  razlikovati vrste brodskih dizalica prema tehnološkim karakteristikama te namjenu i funkciju glavnih dijelova dizalice
  pripremiti brodsku dizalicu za rad te koristiti lučki alat i mehanizaciju na pravilan i siguran način
  rukovati brodskom dizalicom pri zahvaćanju, prijenosu i odlaganju tereta na stručan i siguran način
  provoditi osnovne mjere održavanja brodske dizalice na ispravan i siguran način
  primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

 • ODOBRENJE:
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

 • UVJETI ZA UPIS:
  završena osnovna škola
  minimalno 18 godina starosti
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja brodskom dizalicom

 

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  ispunjenu upisnicu
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja brodskom dizalicom

Prijavi se već sada!