PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / RONILAŠTVO

Ronilac za građevinske podvodne radove

Poslovi ronioca spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada i po zakonu zaštite na radu zahtijevaju stručno osposobljavanje. Razvoj industrije i mehanizacije u sektoru graditeljstva zahtjeva konstantnu obnovu znanja te razvijanje novih vještina i kompetencija, tako da se u širem mjestu djelovanja učilišta ukazala potreba poslodavaca za ovim poslovima.

Stoga, ukoliko Vas privlače morske dubine, a imate i interes prema građevini, tečaj za ronioca u građevinskim radovima pravi je odabir za Vas! Tijekom tečaja steći ćete stručne kompetencije i vještine u ronjenju te u pripremi i korištenju alata i opreme za pravilan i siguran rad pod vodom, a po završetku tečaja, zanimanje se upisuje u e-radnu knjižicu. Nastavni program objedinjuje teorijsku i praktičnu nastavu, a obrađuje teme vezane uz saturacijsko ronjenje, podvodno zavarivanje, alate u podvodnom građevinarstvu, utjecaje ronjenja na ljudsko tijelo, ekologiju mora i još mnogo toga. Zanimanje ronioca u građevinskim poslovima podrazumijeva rad na otvorenom u svim vremenskim uvjetima, rad u morskim dubinama, izloženost tlakovima i ekstremnim temperaturama. Osim toga, od ronioca se očekuje vještina i spretnost u radu, brzo reagiranje u kriznim situacijama, kao i tjelesna kondicija i sposobnost timskog rada. Posao je potrebno obavljati sa emocionalnom stabilnošću, kao i psihofizičkom pripravnosti u toku cijelog posla. Ipak, radi se o interesantnom i dinamičnom zanimanju koje ima mnoštvo svojih ljepota i prednosti, kao i mogućnosti za zapošljavanje. Ako ste se pronašli u opisanim karakteristikama, ne preostaje Vam ništa drugo nego doći u Učilište Libar, upisati tečaj ronioca u građevini i početi graditi svoju karijeru!

  • MODULI:

površinska podrška, procedure i komunikacija

medicina ronjenja i prva pomoć
operacije s barokomorom
ekologija i zaštita mora
podvodni radni zadaci
ronilački strojevi i uređaji
alati i građevinske tehnike
građevinski podvodni radovi
pravila, zakoni i standardi
zaštita na radu
praktična nastava

  • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

odabrati, razlikovati i koristiti odgovarajuću opremu, postupke i alate za obavljanje ronilačkih aktivnosti u građevinskim podvodnim radovima
obavljati jednostavnije ronilačke radne zadatke na ispravan i siguran način
prepoznati i ispraviti pogreške u ronilačkom procesu
prepoznati opasnosti kod konkretnih radnih podvodnih zadataka te primijeniti načine njihovog izbjegavanja na ispravan i siguran način
pružiti prvu pomoć unesrećenom u ronilačkim radovima na ispravan način
primijeniti pravila iz zaštite na radu i zakonskih propisa

  • ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

  • UVJETI ZA UPIS:

najmanje završena srednja škola
minimalno 18 godina starosti za dubine ronjenja do 35 metara
minimalno 21 godina starosti za dubine ronjenja preko 35 metara
završeni ronilački ispit minimalne kategorije R3, DCS, DIVE MASTER ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH
svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za ronioca (izdaje medicina rada)

  • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

ispunjenu upisnicu 
presliku osobne iskaznice
presliku diplome/svjedodžbe
domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za ronioca
preslika završenog ronilačkog ispita minimalne kategorije R3, DCS, DIVE MASTER ili ekvivalent navedene kategorije po bilo kojoj priznatoj asocijaciji koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH

Prijavi se već sada!