Promoting digital development in POU Libar, cooperation and interaction with European educational adult centres

Početkom 2023. godine započeo je projekt pod nazivom Promotion digital development in Pučko otvoreno učilište Libar, cooperation and interaction with European educational adult centres u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, kodni broj 2022-2-HR01-KA122-ADU-000096021.

Projekt je sufinanciran iz Erasmus+ programa.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj ovog projekta je uspostaviti plan internacionalizacije Pučkog otvorenog učilišta Libar, unaprijediti suradnju i uspostaviti mreže u obrazovanju, odgovarajući na zahtjeve područja obrazovanja odraslih.

Specifični cilj projekta je uključiti alate za suradnju u obrazovna okruženja omogućujući učiteljima, trenerima i obrazovnom osoblju da njima učinkovito upravljaju. 

Specifični cilj također je postaviti strategije umrežavanja, usredotočujući se na postojanje, tipologiju, djelovanje i potrebe koje pokrivaju europski programi primjenjivi kao radna okruženja i alati za suradnju.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Aktivnosti projekta osmišljene su kao neformalne obrazovne aktivnosti koje se u praksi lako primjenjuje s ciljem usvajanja ishoda učenja na smislen, prilagodljiv i kontinuirano primjenjiv način.

Kroz projekt se provode dvije obrazovne mobilnosti za pohađanje dva tečaja osposobljavanja, kao odgovor na naše potrebe osposobljavanja za naš najbolji profesionalni učinak, u smislu poduzetništva u obrazovanju i primjene inovativnih i osjetljivih metoda i okruženja.

Prvi tečaj namijenjen ovom projektu je “Collaborative Tools for Teamwork” koji će pohađati 5 zaposlenika i predavača učilišta Libar.

Drugi tečaj, „Europske mogućnosti za digitalne centre za odrasle“, pohađat će također 5 zaposlenika i predavača učilišta Libar.

Tečajevi se održavaju u periodu od 5 dana u ukupnom trajanju 35 sati primjenjujući metodologiju Flipped Classroom, koja paralelno stvara okruženja za obuku licem u lice i online. Također će se provesti holistički proces evaluacije.

UTJECAJ PROJEKTA

Inicijativu digitalnog poslovnog razvoja u učilištu Libar i potaknuli razvoj drugih pojedinačnih i kolektivnih projekata osposobljavanja i inovacija, implementirat ćemo kroz individualizirano osposobljavanje za osoblje, međusektorske radionice za studente i dva intervencijska projekta koji proizlaze iz svakog od tečajeva osposobljavanja mobilnosti, pod Kolbovom metodom iskustvenog učenja.

U svrhu dijeljenja rezultata projekta s drugim organizacijama i javnošću, implementirat ćemo aktivnosti uslužnog učenja u našoj lokalnoj zajednici. Snimit ćemo dokumentarni film, prikazujući iskustva osoblja koje sudjeluje, kao i uzorak studenata i uključenih agenata zajednice, kako bismo promicali poduzetnički duh i druge inicijative slične našoj.

Svaki korak bit će objavljen na svim našim korporativnim društvenim mrežama, kao i na drugim sredstvima koje promovira Europska komisija, kao što su EPALE, Erasmus+ Results platforma i aktivne mreže. Identificirat ćemo naše rezultate Erasmus+ nazivima i logotipima u skladu s Erasmus+ vodičem.

PUTUJEMO U ŠPANJOLSKU NA TEČAJ “COLLABORATIVE TOOLS FOR TEAMWORK”

U terminu od  14.-20.05.2023. u suradnji s partnerima na projektu ustanova za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Inercia Digital iz Huelve iz Španjolske krećemo s tečajem koji nosi naziv “Collaborative Tools for Teamwork”. Tečaj će pohađati   dvije djelatnice i jedan vanjski suradnik Učilišta. Cilj nam je usvojiti znanja iz digitalizacije poslovnih procesa za učilišta sa dislociranim poslovnicama, organizirati rad u stvarnom vremenu među djelatnicima koji rade na udaljenim lokacijama, te ostvariti lakšu i bržu razmjenu dokumentacije elektronskim putem.

Projekt pod nazivom Promotion digital development in Pučko otvoreno učilište Libar, cooperation and interaction with European educational adult centres odvija se u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, kodni broj 2022-2-HR01-KA122-ADU-000096021. Projekt je sufinanciran iz Erasmus+ programa.

Opći cilj ovog projekta je uspostaviti plan internacionalizacije Pučkog otvorenog učilišta Libar, unaprijediti suradnju i uspostaviti mreže u obrazovanju, odgovarajući na zahtjeve područja obrazovanja odraslih.

Drugi skup ciljeva je uključiti kolaborativne alate u obrazovna okruženja omogućujući učiteljima, trenerima i obrazovnom osoblju da njima učinkovito upravljaju.

Treći cilj je postaviti strategije umrežavanja, usredotočujući se na postojanje, tipologiju, rad i potrebe koje pokrivaju europski programi, shvaćeni kao radna okruženja i alati za suradnju.

DRUGA AKTIVNOST U SKLOPU “COLLABORATIVE TOOLS FOR TEAMWORK”

U sklopu druge aktivnosti mobilnosti Erasmus+ programa, otputovali smo u Španjolsku s ciljem stjecanja novih digitalnih vještina primjenjivih u budućem radu s polaznicima.

Putovanje je obuhvatilo posjet gradu Huelva u Španjolskoj, gdje smo se susreli s partnerima iz organizacije InerciaDigital i sudjelovali u Collaborative Tools for Teamwork Course (Tečaju digitalnih alata za timski rad). Kroz ovaj tečaj, imali smo priliku upoznati se s različitim alatima i platformama koje će nam olakšati rad i podržati daljnji razvoj.

Glavni cilj ovog projekta bio je unaprijediti praksu praćenja poslovanja te stvoriti bolje uvjete za rad s odraslima kroz implementaciju digitalnih tehnologija, posebice u kontekstu nastave na daljinu. Osim usvajanja digitalnih vještina, imali smo priliku upoznati se s procesom izrade Erasmus+ projekata, što će nam dodatno koristiti u budućem profesionalnom radu.

Osim stručnih aktivnosti, upoznali smo kulturu i običaje grada Huelve, kušali tradicionalna jela i vina i posjetili kulturne i obrazovne ustanove.

Ovo iskustvo nije samo doprinijelo našem profesionalnom razvoju već je također obogatilo i našu međukulturalnu osjetljivost i razumijevanje.

Prijavi se već sada!