PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / OSOBNE USLUGE

Pomoćnik za djecu s teškoćama u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE! 

Program obrazovanja za za poslove Pomoćnika/ice za djecu s teškoćama u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

TRAJANJE I METODE RADA

Redovita nastava u trajanju od 20 sati.

Mogućnost pohađanja programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

MODULI
 • Osnovna načela odgojno-obrazovnog rada u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u kontekstu inkluzivne kulture
 • Karakteristike djece s teškoćama, vrste teškoća i načini uključivanja u odgojno-obrazovni rad

 • Podrška djeci s teškoćama u svim područjima razvoja – Prilagodbe i prepoznavanje adaptabilnih segmenata odgojno-obrazovnog rada kao podrška inkluziji
 • Suradnja sa dionicima odgojno -obrazovnog procesa u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – timski prema kvaliteti
 • Inkluzivna kultura, osobna dobrobit i prava djece
ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • razlikovati i primijeniti osnovne pedagoške principe rada s djecom rane i predškolske dobi u inkluzivnim uvjetima
 • pružati podršku djeci s teškoćama za vrijeme boravka u odgojno-obrazovnoj ustanovi uz nadzor stručnjaka
 • osigurati inkluzivno okruženje, prilagodbe i adaptacije u suradnji s odgojiteljima i stručnom službom
 • komunicirati na primjeren način, znati primjenjivati načela pozitivne komunikacije u neposrednom radu i u komunikaciji s roditeljima, stručnim suradnicima, odgojiteljima i djetetom
 • znati pružiti podršku i poticaj razvojnom načinu razmišljanja, razvoju osobne otpornosti  i  podržati osobnu dobrobit djece s teškoćama kroz autentični pristup
 • koristiti podršku stručnog tima i voditi računa o vlastitoj osobnoj dobrobiti
 • primijeniti mjere sigurnosti
 1.  
ODOBRENJE:

Program je neformalni i ne zatijeva odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja

UVJETI ZA UPIS:
 • najmanje razina obrazovanja 4.1 ili 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – minimalno završena srednja škola ili
 • najmanje razina obrazovanja 1 HKO-a – minimalno završena osnovna škola i završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja za zanimanje njegovatelj
CSVET BODOVI:

*CSVET BODOVI- “Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

ZA PRIJAVU PRILOŽITI
 • ispunjenu upisnicu (obrazac preuzeti ovdje)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu 
 • rodni list
PREDAVAČICA

Dr. sc. Mia Čović, pedagoginja i sociologinja, doktorirala na temu STEM-a u odgojno – obrazovnom sustavu. Dugi niz godina ravnateljica je i pedagoginja dječjeg vrtića Nemo. Osnovala je udrugu za promociju znanosti Osnaži-usavrši-integriraj za razvoj. Nositelj je oznake kvalitete SKOCKANO za neformalne programe i trenutno je jedini STEM program u Hrvatskoj s oznakom kvalitete. Scientix-ova je STEM ambasadorica.

Doprinosi promociji i integraciji STEM obrazovanja, kroz razvoj inkluzivnih i inovativnih obrazovnih programa. Naglasak koji stavlja na inkluzivno obrazovanje i osobnu dobrobit djece s teškoćama omogućuje stvaranje podržavajućeg i prilagodljivog obrazovnog okruženja. Iskustvo u suradnji s roditeljima, stručnim suradnicima, odgojiteljima osigurava efektivnu podršku i integraciju djece s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav.

Prijavi se već sada!