PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / OSOBNE USLUGE

Pomoćnik u nastavi

Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE! 

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik/pomoćnica u nastavi

TRAJANJE I METODE RADA

Redovita nastava u trajanju od 250 sati.

Mogućnost pohađanja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

MODULI
 • Inkluzivno obrazovanje i razvojne osobitosti učenika s teškoćama u razvoju
 • Potpora u odgojno-obrazovnom procesu i socijalnom uključivanju

 • Potpora u kretanju i obavljanju fizioloških potreba na siguran način

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • poticati učenika na samovrednovanje
 • pomagati učeniku da ustraje u rješavanju zadataka
 • poticati i pomagati u sudjelovanju u primjerenom programu tjelesno-zdravstvene kulture i izvanučioničke nastave prema uputama učitelja/nastavnika i nadležnoga školskog liječnika
 • pružati tehničku potporu učeniku u čitanju, pisanju, računanju i izvođenju grafičkih radova
 • usmjeravati pažnju učenika na upute vezane uz školske aktivnosti
 • pružati potporu učeniku te ga poticati na samostalno korištenje pedagoško-didaktičkih pomagala i školske opreme sukladno mogućnostima
 • pomagati učeniku da učestalije bude u interakciji s drugim učenicima u razredu
 • poticati učenika na suradnju i pomagati u suradnji s ostalim učenicima
 • po potrebi ponoviti pravila za rad i igru radi boljeg razumijevanja
 • upozoravati učenika na štetnost i posljedice neprihvatljivih oblika ponašanja u skladu s uputama učitelja/nastavnika, koordinatora odnosno stručnog suradnika
 • poticati i usmjeravati učenika na prihvatljive oblike ponašanja u skladu s uputama učitelja/nastavnika, koordinatora odnosno stručnog suradnika
 • prilagoditi se komunikacijskim obrascima učenika
 • poticati učenika na primjerenu komunikaciju s drugim učenicima u razredu odnosno u školi
 • poznavati osnovna pravila rada škole
 • poznavati osnovni djelokrug rada pojedinih radnika škole
 • primjenjivati osnovne komunikacijske vještine
 • u radu s učenikom postupati u skladu s programom rada
 • primjenjivati propisane načine dokumentiranja svih oblika rada
 • razmjenjivati informacije s učiteljem/nastavnikom, koordinatorom odnosno stručnim suradnikom s ciljem praćenja i unapređivanja rada s učenikom
 • poznavati osnovne postupke pružanja prve pomoći
 • prepoznati vršnjačko i druge oblike nasilja i primijeniti propisane postupke u slučajevima uočavanja nasilja
 • primjenjivati posebne upute u odnosu na individualne zdravstvene potrebe učenika
 • primjenjivati osnove pravilnog uzimanja hrane i pića učenika s različitim razvojnim teškoćama
 • pružati potporu učeniku pri presvlačenju
 • pružati potporu učeniku pri korištenju toaleta
 • pridržavati se higijenskih zahtjeva prilikom asistiranja učeniku
 • voditi učenika (sa i bez ortopedskih pomagala) kojemu je potrebna potpora u kretanju i svladavnju prepreka
 • pružati potporu pri održavanju osobne higijene učenika i higijene školskog okruženja
 • uvažavati dostojanstvo i osobne granice učenika prilikom asistiranja učeniku
 • pružati potporu u rukovanju ortopedskim pomagalima te upravljati pomagalima za penjanje i spuštanje u svrhu svladavanja prostornih prepreka
 • pružati potporu učeniku u promjeni položaja tijela
ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

UVJETI ZA UPIS:

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2. (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4 godine)

CSVET BODOVI: 10*

*CSVET BODOVI- “Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

ZA PRIJAVU PRILOŽITI
 • ispunjenu upisnicu (obrazac preuzeti ovdje)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani

Mogućnost pohađanja skraćenog programa u trajanju od 20 sati koji se provodi online.

Prijavi se već sada!