PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / BRODOGRADNJA I GRAĐEVINA

Pomoćni zidar

Zanimanje zidara možemo smatrati najstarijim i najosnovnijim zanimanjem u građevini. Ipak, to nipošto ne znači da je ono zastarjelo – velika je potreba za profesionalnim zidarima, a tehnologije, metode i način rada postaju sve sofisticiraniji. Zbog toga je za obavljanje poslova zidara potrebno imati adekvatnu edukaciju, ali i konstantno se educirati o novim dostignućima struke. Prekvalifikacija za zanimanje pomoćnog zidara u POU Libar nudi sve potrebno za profesionalno i uspješno obavljanje zidarskih poslova. Polaznici na tečaju zidarstva stječu sve potrebne stručne kompetencije i vještine, a po završetku se zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu što predstavlja veliku prednost pri pronalasku radnog mjesta. Nastava se odvija u teorijskom i praktičnom obliku, a s polaznicima se prolazi kroz sve korake do uspješnog obavljanja zidarskih poslova – od pripreme građevnih materijala i zidarskih alata, njihovih korištenja i postupaka zidanja i žbukanja, do razvrstavanja i odlaganja zidarskog otpada i zaštite na radu.

U nastavnom se planu nalazi mnoštvo cjelina koje pripadaju polju zidarstva i građevine, primjerice vrste i svojstva građevnih materijala, dokumentacija zidarskih radova, građevinske norme zidarskih radova, procjenjivanje cijene zidarskih radova, i još mnoštvo toga. Sve u svemu, po završetku tečaja polaznici su osposobljeni za samostalno, kvalitetno i profesionalno obavljanje poslova pomoćnog zidara. Treba napomenuti kako se radi o fizički iznimno zahtjevnom poslu – tijelo se satima nalazi u neprirodnim položajima, često na visini, radnici su izloženi prašini, a radi se često u skučenim prostorima, ili na otvorenom neovisno o vremenskim uvjetima. Ipak, radi se o korisnom zanatu i unosnom zanimanju, stoga ukoliko želite nadograditi svoju budućnost, upis u POU Libar pravi je korak za Vas!

 • PROGRAM:

  50 sati teorije i 135 sati prakse

 • MODULI:

  zidarski građevni materijali
  osnovni zidarski radovi
  zaštita na radu i prva pomoć
  praktična nastava

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

  primijeniti i koristiti građevne materijale za zidarske radove
  izvoditi postupke zidanja i žbukanja jednostavnih zidarskih konstrukcija
  upotrijebiti zidarski alat, pribor i strojeve na ispravan i siguran način
  razvrstati i odložiti zidarski otpad na pravilan način
  primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

 • ODOBRENJE:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 • UVJETI ZA UPIS:

  završena osnovna škola
  minimalno 15 godina starosti
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara/ke

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

  ispunjenu upisnicu
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara/ke

Prijavi se već sada!