BESPLATNA EDUKACIJA UZ VAUČERE!

Ekološko pčelarenje

Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE! 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije ekološko pčelarenje 

Med je poznat kao izvor zdravlja, ali i kao izvrstan sastojak u prehrani i u brojnim prirodnim kozmetičkim preparatima. Osim toga, „domaći“ med, odnosno onaj koji potječe iz OPG-ova i manjih farmi pčela, posebno je cijenjen.
Završavanjem tečaja za ekološko pčelarenje, polaznici stječu sve stručne kompetencije potrebne za uzgoj pčela, proizvodnju meda te plasman i prodaju pčelinjih proizvoda. Nastavni program obuhvaća tematske cjeline vezane uz izradu i prodaju košnica, uzgoj i razvoj pčela, potrebne alate i tehničku opremu u pčelarstvu, zarazne bolesti i sprječavanje istih te same pčelinje proizvode. Polaznici su nakon završenog tečaja pčelarstva informirani o mogućnostima u Hrvatskoj vezanima za struku, poput nacionalnog pčelarskog programa, pčelarskog katastra, Hrvatskog pčelarskog saveza te mogućnostima državnih poticaja za pčelarstvo i tehničkoj pomoći koju pčelari mogu dobiti. Obrazovanje za pčelara podrazumijeva i upoznavanje s poslovnim planovima važnima za pčelarstvo, kao i s načinima plasmana na tržište i prodaje meda i drugih pčelinjih proizvoda. 

TRAJANJE PROGRAMA I METODE RADA:

Redovita nastava u trajanju od 200 sati.

Mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Učenje temeljeno na radu odvija se u specijaliziranoj učionici i gdje se izvode simulacije stvarnih problemskih situacija, na pokušalištu/praktikumu ustanove i/ili na konvencionalnom i ekološkom (selećem ili stacionarnom pčelinjaku.

 
MODULI:
 • Osnove ekološkog pčelarenja
 • Pčelinji proizvodi i njihov plasman 
ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU  ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • Pripremati  samostalno opremu, unutarnji i vanjski prostor poljoprivredne proizvodnje i sredstva za proizvodnju za provedbu proizvodnog procesa prema pravilima struke
 • Planirati  vlastiti rad i rad u timu
 • Provoditi  animalnu proizvodnju na konvencionalan i/ili ekološki način poznajući proizvodni ciklus životinja
 • Voditi  radni proces prema propisanim standardima i normativima
 • Primijeniti  pravilne načine uporabe i čuvanja živežnih namirnica
 • Osmišljavati  nove načine i oblike komuniciranja i pristupanja tržištu sa specifičnom ponudom
 • Organizirati  prodaju proizvoda i usluga poljoprivrednog gospodarstva
 • Sudjelovati  u  provođenju marketinških aktivnosti                               
 • Primijeniti osnove prodajne psihologije i marketinga
ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

CSVET BODOVI: 6*

*CSVET BODOVI – Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 – 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

 

UVJETI ZA UPIS:
 • navršenih 18 godina
 • liječnička svjedodžba medicine rada
 • završena prethodna kvalifikacija na razini 1 (kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja)

 

ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

• ispunjenu upisnicu (obrazac preuzeti ovdje)

• presliku osobne iskaznice

• presliku diplome/svjedodžbe

• domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani

• rodni list ili dokument izdan putem sustava e- građani

  • liječnička svjedožba medicine rada

CIJENA: 

Besplatno uz vaučere! Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE.

 

Prijavi se već sada!