Tko smo mi?

Kao centar za obrazovanje i edukaciju odraslih iznad 14 godina starosti, u Učilištu Libar provodimo verificirane programe odobrene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Uciliste libar edukacija
Uciliste Libar edukacija osposobljavanje obrazovanje odraslih

Dugogodišnju tradiciju i razvoj na području obrazovanja započeli smo davne 2002. godine.

U suradnji s pomorskim učilištem Adria Libar, koje djeluje od 1989. godine, visoko smo se smjestili na području pomorskog obrazovanja te zajedno osiguravamo obuku pomoraca na svjetskoj razini i postavljamo visoke standarde u edukaciji.

U sklopu učilišta razvili smo sedam odjela kojima polaznici mogu steći ili usavršiti znanja i vještine iz njima potrebnih područja i zanimanja:

Od samog početka nudimo visoku kvalitetu obrazovanja te ju već 21 godinu osiguravamo, održavamo i poboljšavamo prateći trendove i potičući inovacije u naobrazbi odraslih, u skladu s hrvatskim propisima i međunarodnim konvencijama. 

Polaznicima pružamo mogućnost izbora između više od 50 verificiranih programa osposobljavanja i usavršavanja te izbora prekvalifikacije ili doškolovanja za 10 smjerova srednje škole. Svi programi provode se u suvremeno opremljenim učionicama u poslovnicama, a po potrebi organiziramo nastavu i na drugim lokacijama ili putem sustava edukacije na daljinu, odnosno online.

Naša najveća snaga je naš tim predavača kojeg čini više od 60 stručnjaka s visokom stručnom spremom, pedagoškim i stručnim obrazovanjem, međunarodnim certifikatima te dugogodišnjim praktičnim iskustvom u radu. Svojim profesionalnim i stručnim pristupom, suvremenim nastavnim metodama s naglaskom na praktični dio, uspješno pripremaju polaznike za buduće zaposlenje i osiguravaju visoku konkurentnost na tržištu rada.

Vjerujemo da najveća vrijednost leži u ljudima, njihovu znanju i sposobnostima te ulaganju u obrazovanje. Zbog višegodišnjeg iskustva, široke ponude programa i niza zadovoljnih polaznika, ponosan smo tim koji je prepoznao svoju ulogu u vrednovanju obrazovnog djelovanja i na tome zasnivamo svoje programe, aktivnosti i kvalitetnu edukaciju svih polaznika

od

2002

21 godina tradicije

50

+

programa edukacije

4

lokacije

POLITIKA KVALITETE

Učilište Libar u svojem cjelokupnom djelovanju aktivno se i dosljedno opredjeljuje za:

 • Trajno podizanje kvalitete nastavnog procesa u obrazovanju odraslih na temelju kurikuluma i nastavnih planova i programa, s ciljem stjecanja općeobrazovnih i stručnih kompetencija
 • Postizanje punog zadovoljstva i povjerenja korisnika naših usluga
 • Zadovoljavanje budućih potreba korisnika usluga osiguranjem sredstava za stalnim razvojem poslovnog sustava, opreme i pomagala te tehnologije rada
 • Stalno unapređenje kvalitete rada Učilišta zapošljavanjem, stalnim dodatnim educiranjem i zadržavanjem kvalificiranog osoblja
 • Stvaranje dobre poslovne i dugoročne suradnje s drugim učilištima, srednjim školama i ustanovama u području obrazovanja odraslih na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Stalni nadzor nad svim radnim postupcima primjenom preventivnih i korektivnih mjera i stalno poboljšanje kvalitete postojećih usluga
 • Stalni nadzor i ocjenjivanje postavljenih ciljeva sustava upravljanja kvalitetom kroz provedbu unutrašnjih neovisnih audita kvalitete
 • Razvijanje trajne afirmacije za obrazovanje odraslih što će se odraziti povećanim interesom za upis
 • Učilište Libar će zauzeti vodeće mjesto na području obrazovanja odraslih za pomorska zvanja u Hrvatskoj
O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je sustavnog učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sustava cjeloživotnog učenja.

Prvim člankom Zakona o obrazovanju odraslih, obrazovanje odraslih u Hrvatskoj je definirano kao cjelina procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanja za zapošljivost (stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikacije, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i sposobnosti) i osposobljavanje za aktivno građanstvo.

U Hrvatskoj obrazovanje odraslih uključuje sve oblike obrazovanja osoba starijih od 15 godina.

Obrazovanje odraslih temelji se na načelima:

 • Cjeloživotno učenje; racionalno korištenja obrazovnih mogućnosti,
 • Teritorijalna blizina i dostupnost obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, u skladu s njihovim sposobnostima,
 • Sloboda i autonomija pri izboru načina sadržaja, oblika, sredstava i metoda,
 • Uvažavanje različitosti i uključivanja,
 • Stručna i moralna odgovornost andragoških djelatnika,
 • Jamstvo kvalitete obrazovne ponude,
 • Poštovanje osobnosti i dostojanstva svakog sudionika.

Zašto odabrati
Učilište Libar?

Osiguravamo, održavamo i neprekidno poboljšavamo razinu kvalitete izobrazbe u skladu sa hrvatskim propisima i međunarodnim konvencijama.

Cilj

Zadovoljstvo i povjerenje naših polaznika, te vodeće mjesto na području obrazovanja odraslih i pomoraca.

Misija

Potpuno praćenje obrazovanja odraslih i izobrazbe pomoraca.

Od samog početka nudimo najširu paletu usluga na području obrazovanja u Šibensko – kninskoj županiji. Stvaramo dobru poslovnu suradnju s drugim učilištima, srednjim školama i ustanovama na području obrazovanja.

Vizija

Razvijamo sustav rada s više od 60 predavača s visokom stručnom spremom, pedagoškim i stručnim obrazovanjem te međunarodnim certifikatima. Osiguravamo, održavamo i neprekidno poboljšavamo razinu kvalitete izobrazbe u skladu sa hrvatskim propisima i međunarodnim konvencijama.

Vaše kvalitetno obrazovanje neka bude naša briga!