PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

Zdravstvene i osobne usluge

U zadnje vrijeme primjetna je povećana potreba za radnom snagom u području zradvstvenih i osobnih usluga, bilo da se radi o pomoći starijim osobama ili djeci. Ubrzani tempo života koji je obilježje doba u kojem živimo, nosi sa sobom neke izazove koje je teško prebroditi bez pomoći educiranih djelatnika. Obrazujte se za specijalizirane programe i budite produžena ruka najosjetljivijim skupinama društva.

Prijavi se već sada!