PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POLJOPRIVREDA

Održiva uporaba pesticida

Tečaj o održivoj uporabi pesticida je obrazovni program koji se fokusira na edukaciju poljoprivrednika, vrtlara i drugih profesionalaca u poljoprivredi o sigurnom i učinkovitom korištenju pesticida na način koji smanjuje negativne utjecaje na okoliš, ljudsko zdravlje i prirodu.

Osnovni cilj je pružiti polaznicima potrebno znanje, vještine i svijest kako bi mogli donositi ispravne odluke o uporabi pesticida i primjenjivati ih na način koji smanjuje njihov potencijalni utjecaj na okoliš. Pri aplikaciji za neku od mjera ruralnog razvoja završen tečaj za održivu uporabu pesticida može  donijeti dodatne bodove i biti od koristi za prolaz projekta za kojeg se prijavljujete.

ODOBRENJE:

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske

Temeljem članka 21.  Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012 ) Učilište Libar ovlašteno je Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i podkategorijama.

Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja koje se koristi kao radni materijal za pohađanje tečaja i polaganje završnog ispita. Svi polaznici dobit će skriptu napisanu na temelju ovog Priručnika.

UVJETI:
  • navršenih 18 godina
  • završena (minimalno) osnovna škola
 
DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:
  • ispunjenu prijavnicu za izobrazbu
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku diplome/svjedodžbe (minimalno završena osnovna škola, odnosno svjedodžba 8. razreda)
  • stara iskaznica (ukoliko posjedujete)

 

PREUZIMANJE POTVRDE S BARKODOM:

Nakon završenog tečaja potrebno je zatražiti ispis potvrde s barkodom.

Svi polaznici koji su završili edukaciju u učilištu potvrdu sa barkodom mogu preuzeti u učilištu.

Potvrda sa barkodom može se preuzeti i putem sustava e-građani. Upute za preuzimanje potvrde  nalaze se na ovoj stranici  pod odjeljkom “Preuzimanja”.

Potvrda se može preuzeti i u uredima stručne podrške za poljoprivredu:

Šibenik: Ministarstvo poljoprivrede, stručna podrška. Za preuzimanje potvrde potreban je OIB i  prethodna najava dolaska.

 

Prijavi se već sada!