PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / ZDRAVSTVENE I OSOBNE USLUGE

Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba

Demografske analize Hrvatske pokazuju kako se radi o državi s neobično velikom populacijom starijih osoba, stoga je jasna potreba za obrazovanjem odraslih za njegu starijih, bolesnih i nemoćnih ljudi. Sve više obitelji za svoje starije članove bira zapošljavanje privatnih njegovatelja, za razliku od smještanja u razne domove i ustanove. Također, pri traženju posla u inozemstvu, ovo je jedan od poslova s najvećom kvotom zapošljavanja. Ovaj posao najčešće podrazumijeva rad u smjenama, nerijetko i cjelodnevni rad (kada njegovatelj živi s klijentom), te popriličan fizički rad, a valja napomenuti kako je rad sa starijim, bolesnim i umirućim osobama fizički i emocionalno zahtjevan. Tečaj za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba u POU Libar polaznicima spojem teorijske, vježbi i praktične nastave nudi sva stručna znanja i vještine nužna za savjesno, profesionalno i kvalitetno obavljanje ovog posla. Tijekom tečaja, polaznici uče o osnovama anatomije i fiziologije, različitim bolestima i oboljenjima specifičnim za starost, etici rada, komunikaciji, radu u ustanovama, pružanju podrške korisnicima i još mnoštvu toga. Po završetku tečaja, stečeno se zanimanje njegovatelja starijih i nemoćnih osoba upisuje u e-radnu knjižicu.

MODULI:

osnove gerontologije, anatomije i fiziologije
njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
zaštita na radu i prva pomoć
praktična nastava

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba
komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona
primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

UVJETI ZA UPIS:

završena osnovna škola
minimalno 18 godina starosti
liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice

ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

ispunjenu upisnicu 
presliku osobne iskaznice
presliku diplome/svjedodžbe
domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice

Prijavi se već sada!