PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

Mornar u marini

  • OPIS:

Program osposobljavanja za poslove mornara u marini

  • PROGRAM:

Konzultativno-instruktivna nastava

Individualne konzultacije – prema potrebi polaznika

  • MODULI:

rad u marini
poslovi mornara u marini
engleski jezik za rad u marini
zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
praktična nastava

  • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

primijeniti propise vezane uz siguran rad marine
primijeniti osnove navigacije i meteorologije za sigurnost brodica i jahti u marini
obavljati prihvat plovila i posade u marini na ispravan i siguran način
voditi dnevnu evidenciju uplovljavanja i isplovljavanja brodica iz marine
komunicirati na primjeren način s domaćim i stranim gostima

  • ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

  • UVJETI ZA UPIS:

U program osposobljavanja za poslove mornara/ke u marini mogu se upisati osobe s:

navršenih najmanje 18 godina
završenom najmanje srednjom trogodišnjom školom
liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mornara u marini
poznavanjem engleskog jezika

  • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

ispunjenu upisnicu
presliku osobne iskaznice
presliku diplome/svjedodžbe
domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mornara u marini

Prijavi se već sada!