PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / BRODOGRADNJA I GRAĐEVINA

Monter solarno – toplovodnih sustava

Usavršavanje za poslove montera solarno-toplovodnih sustava

 • PROGRAM:
  Konzultativno-instruktivna nastava
  30 sati teorije, 61 sat vježbe, 45 sati praktične nastave
  Individualne konzultacije- prema potrebi polaznika

 

 • MODULI:
  izmjena topline
  konstrukcije toplovodnih sustava
  tehničko dokumentiranje
  zaštita na radu
  sunčani toplovodni sustavi
  praktična nastava

 

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji
  koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava
  montirati solarno-toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije
  puštati u pogon solarno-toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava
  provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava
  koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini

 

 • ODOBRENJE:
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

 • UVJETI ZA UPIS:
  završena srednja škola u području strojarstva ili elektrotehnike
  navršenih 18 godina
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera solarno-toplovodnih sustava
 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  ispunjenu upisnicu
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montera solarno-toplovodnih sustava

Prijavi se već sada!