PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POLJOPRIVREDA

Mljekar - sirar

Mlijeko, sirevi, jogurti i ostali mliječni proizvodi važan su dio tradicionalne, uravnotežene prehrane. Sve više ljudi vodi brigu o porijeklu namirnica koje jedu, a samim time domaći su proizvodi iznimno cijenjeni. Tečajem mljekarstva i sirarstva polaznici stječu znanja i vještine te mogu unaprijediti povećanje proizvodnje domaćeg mlijeka, maslaca i mliječnih proizvoda i osnivanje vlastitog OPG-a. Osim što tečaj za mljekara nudi sveobuhvatno teorijsko i praktično znanje, po njegovu završetku stečeno se zanimanje upisuje u e-radnu knjižicu, čime se otvaraju nove mogućnosti za zaposlenje i poduzetništvo. Nastavni plan obuhvaća velik broj tematskih cjelina, koje prate sve poslove u mljekarstvu i sirarstvu: od mužnje, skladištenja, različitih vrsta mliječnih proizvoda, do tehnoloških procesa u obradi mlijeka poput pasterizacije, homogenizacije i fermentacije. 

Tečaj mljekarstva sve polaznike obrazuje o procesima proizvodnje brojnih mliječnih proizvoda poput tvrdih i mekih sireva, masnih sireva, jogurta, maslaca, eko mliječnih proizvoda te fermentiranih mliječnih napitaka. Obrađuju se i elementi poslovanja i poslovnog planiranja kako bi polaznici bili osposobljeni za poduzetništvo u mljekarskoj industriji. Vještine i znanja stečena na ovom tečaju korisna su kako za zapošljavanje u različitim tvornicama mliječnih proizvoda, tako i za privatnu upotrebu i proizvodnju za osobne potrebe. Ukoliko se želite zaposliti u mliječnoj industriji, osnovati svoj OPG ili samo obogatiti svoju prehranu, tečaj možete upisati sa završenom osnovnom školom i navršenih 15 godina starosti. Ukoliko se želite prijaviti za neku od mjera iz ruralnog razvoja, završen tečaj osposobljavanja za mljekara-sirara omogućit će ostvarivanje dodatnih bodova koji mogu pomoći za bolji plasman vlastitog projekta za kojeg se prijavljujete.

 • MODULI:

  uvod u mljekarstvo-sirarstvo
  poslovi u mljekarstvu-sirarstvu
  zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
  praktična nastava

 • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

  Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
  Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara/sirara na ispravan i siguran način
  Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
  Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira

 • ODOBRENJE:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 • UVJETI ZA UPIS:

  završena osnovna škola
  minimalno 15 godina starosti
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice – sirara/ice

 • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

  ispunjenu upisnicu 
  presliku osobne iskaznice
  presliku diplome/svjedodžbe
  domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
  rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice – sirara/ice

Prijavi se već sada!