BESPLATNA EDUKACIJA UZ VAUČERE!

Knjigovođa

Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE! 

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa-knjigovotkinja

TRAJANJE I METODE RADA

Redovita nastava u trajanju od 350 sati.

Mogućnost pohađanja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.
Praktični rad provodi se u informatičkom praktikumu uz korištenje knjigovodstvenog softvera ili u knjigovodstvenom servisu.

MODULI
 • uvod u računovodstvo
 • imovina i obveze
 • rashodi, prihodi i financijski rezultat
 • knjigovodstvo na računalu
ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom
 • provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima
 • voditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu
 • obračunavati refundirati troškove po putnim nalozima
 • zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa
 • izračunavati cijene zaliha
 • izrađivati kalkulacije po nalogu
 • obračunavati amortizaciju
 • provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podataka
 • obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza
 • obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima
 • ažurirati izvještaje u aplikacijama
 • izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije
 • komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera
 • poštivati standarde o zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera
ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

UVJETI  ZA UPIS:

Cjelovita kvalifikacija na minimalnoj razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4 godine)

UVJET ZA UPIS U NEFORMALNU EDUKACIJU (bez upisa u e-radnu knjižicu):
 • navršenih 18 godina
 • preslika osobne iskaznice
CSVET BODOVI: 14*

*CSVET BODOVI- “Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
 • ispunjenu upisnicu (obrazac preuzeti ovdje)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
CIJENA:

Besplatno uz vaučere! Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE.

Redovna cijena: 767,27 eur / 5.781,00 kn 

Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Prijavi se već sada!