PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

Javna nabava

Jeste li znali da su specijalisti u području javne nabave izuzetno traženi na tržištu rada? Prema Zakonu o javnoj nabavi u svakom postupku javne nabave mora sudjelovati najmanje jedna osoba s važećim certifikatom u području javne nabave. Naručitelji za provedbu postupaka javne nabave mogu angažirati bilo koju osobu koja posjeduje važeći certifikat, što može biti od posebne koristi za manje naručitelje koji provode manji broj postupaka javne nabave i često nemaju ni adekvatne administrativne kapacitete, odnosno nemaju zaposlenu osobu koja posjeduje važeći certifikat.

Prijavi se već sada!