PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / ZDRAVSTVENE I OSOBNE USLUGE

Instruktor fitnessa

Program se donosi sukladno potrebama društva i tržišta rada za stručnim kadrom u području pripreme, izrade i vođenja vježbi fitnessa. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom ovo programa osposobljavanja su:

Razlikovati načela funkcionalne anatomije i fiziologije u vježbanju fitnessa.
Primijeniti pravila dobre i uspješne komunikacije u fitnessu.
Prepoznati osobine čovjeka koje utječu na sportsku aktivnost.
Razlikovati, odabrati i koristiti metodičke principe za podučavanje vježbi fitnessa.
Podučavati elementarne tehnike vježbanja fitnessa.
Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.

MODULI:

osnove funkcionalne anatomije i fiziologije
osnove psihologije sporta i komunikacije
osnove teorije vježbanja
osnove kineziološke metodike
metodika podučavanja fitnesa
zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
praktična nastava

ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

UVJETI ZA UPIS:

završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju
minimalno 18 godina starosti
liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora/ice fitnesa
specifične motoričke sposobnosti koje će se provjeravati u ustanovi prije početka programa

ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

ispunjenu upisnicu
presliku osobne iskaznice
presliku diplome/svjedodžbe
domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora/ice fitnessa

Prijavi se već sada!