PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POSLOVNA ADMINISTRACIJA I KOMUNIKACIJA

Informatički tečajevi za početnike i napredne korisnike

SLJEDEĆA EDUKACIJA

upisi u tijeku

CIJENA

na upit

OSNOVNI I NAPREDNI INFORMATIČKI PROGRAMI

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Osnove interneta.

UVJETI

Polaznici stariji od 15 godina

Preuzmi upisnicu

ovdje

Preuzmi upisnicu

ovdje

OSNOVE RADA NA RAČUNALU

Program je namjenjen svim dobnim skupinama za stjecanje osnovnog znanja za samostalno korištenje računalom. Obuhvaća: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Osnove interneta.

OSNOVNI PROGRAMI

Microsoft Word program za upis i obradu teksta. Obuhvaća: upoznavanje s wordom, izgled radnog sučelja u wordu, alatne trake, sadržaj dokumenta, spremanje podataka, otvaranje novih i već postojećih dokumenata, označavanje dijelova teksta, premještanje, kopiranje teksta, oblikovanje teksta – oblikovanje odlomaka, odabir vrste i stila teksta, numeriranje stranica, obrubi i sjenjčenja, grafičke oznake, rad s tablicama – kreiranje, umetanje tablica te umetanje excel tablica, umetanje objekata – slike i posebni znakovi, ispis dokumenta, prikaz i rad s više dokumenata – podešavanje veličina, pregled više dokumenta, pravopis i gramatika, automatsko ispravljanje teksta, kreiranje zaglavlja i podnožja, tabulatori, traženje i zamjena riječi.

Microsoft Excel program za tablično vođenje podataka uz primjenu osnovnih matematičkih operacija. Obuhvaća: upoznavanje s excelom, radna knjiga, prilagodba alatnih traka, postavke radnog okruženja, unos podataka, brisanje i ispravljanje podataka, dokumenti – spremanje podataka, otvaranje radne knjige, novi dokument, uređivanje tablice – označavanje ćelija, osnovno uređivanje tablice, uređivanje redova i stupaca, kretanje i označavanje pomoću tipkovnice ili miša, uređivanje znakova, poravnavanje znakova u ćeliji, okviri i sjenčanje, računanje i funkcije – uvod u formule i funkcije, promjena prikaza i ispis – ispis dokumenta, prikazi radnih knjiga i listova, zaglavlje i podnožje, kopiranje podataka i formula – kopiranje i premještanje podataka, kopiranje formula, premještanje formula, apsolutne i relativne adrese, formati unosa, grafovi – stvaranje grafikona, osnovni rad s grafikonima.

Microsoft PowerPoint program za izradu prezentacija. Obuhvaća: uvod u PowerPoint, sučelje PowerPoint-a – trake alata i pogledi, kreiranje nove prezentacije, upoznavanje s slajdovima, unos teksta, umetanje slika i ostalih objekata, spremanje prezentacije, oblikovanje prezentacije – korištanje slide mastera, pozadine slajdova, uređivanje teksta, uređivanje natuknica i podešavanje proreda, animacija – animacija objekata, animacija prijelaza sa slajda na slajd, izrada dokumentacije, ispis i vođenje prezentacije.

Microsoft Access program za izradu baza podataka. Obuhvaća: Osnovni pojmovi – relacijski model baza podataka, planiranje i projektiranje baza podataka, sučelje; Tablice – stvaranje tablice, primarni ključ, unos podataka, traženje zapisa, tipovi podataka, osnovna svojstva polja, formati, pristup drugim bazama podataka, relacije, sortiranja; Upiti – filteri, stvaranje upita, sort i show, kriteriji, upiti nad dvije tablice; Izvještaji – uvod, kreiranje i osnovne sekcije izvještaja, sortiranje, grupiranje i izračuni u izvještajima, ispis.

NAPREDNI PROGRAMI

Microsoft Word napredni obuhvaća: Alati u Wordu: komentari, oznake lokacije, formulari, predlošci, automatsko ispravljanje (autocorrect), pozivanje teksta kraticom, rastavljanje riječi, rastavljanje odlomaka, praćenje promjena, kreiranje više verzija dokumenta, pravopis i gramatika, zaštita dokumenta; Stilovi: stilovi, korištenje trake alata za rad sa stilovima, autoformat, galerija stilova; Organizacija dokumenta: sekcije, formatiranje sekcija, postavke stranica, zaglavlje i podnožje, okviri oko stranica, sadržaj, indeksiranje; Serijska pisma: korištenje tablice kao baze podataka, sortiranje podataka u tablici, serijska pisma, omotnice, naljepnice; Objekti u wordu: umetanje objekata, oznake objekata, grafikoni, jednadžbe, crtanje u wordu, polja (fields), hyperlinks, reference.

Microsoft Excel napredni obuhvaća: Liste i baze podataka: baze podataka u excelu, excel tablice, sortiranje, filtriranje odabirom, filtriranje postavljanjem kriterija, napredno filtriranje, kriteriji, jedinstvene vrijednosti, subtotali; Pivot tablice: pivot tablice, rad s pivot tablicom, izgled pivot tablice, oblikovanje pivot tablice, sortiranje u pivot tablici, filtriranje u pivot tablici, grupe i subtotali, grupiranje podataka u pivot tablici, values polje; Zaštita podataka; Povezivanje podataka; Funkcije: kategorije funkcija, matematičke funkcije, zaokruživanje brojeva, statističke funkcije, goal seek; Relacije i uvjeti: relacije i relacijske formule, funkcija if, what if analiza, logičke funkcije, uvjetne funkcije (SUMIF i COUNTIF).

UVJETI:
  • navršenih 15 godina
ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
  • presliku osobne iskaznice
  • ispunjenu upisnica 
ODOBRENJE:

Neformalni oblik obrazovanja

Prijavi se već sada!