PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POSLOVNA ADMINISTRACIJA I KOMUNIKACIJA

Glasnogovornik

U širem mjestu djelovanja učilišta iskazuje se potreba poslodavaca za stručno osposobljenim djelatnicima za profesionalno obavljanje poslova glasnogovornika. Za posao glasnogovornika, potrebne su izvrsne prezentacijske i komunikacijske vještine, organizacijske sposobnosti i kreativnost. Posao zahtijeva fleksibilnost, sklonost timskom radu, kao i spremnost za rad na dinamičnim i zahtjevnim poslovima. Završetkom ovog programa polaznik stječe sljedeće kompetencije:
oblikovati govor i priopćenja za javnost pisano i verbalno
razlikovati, odabrati i koristiti retoričke taktike i alate u odnosima s javnošću i medijima
uskladiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju te poslovni imidž nužan za javni nastup
organizirati medijski nastup
primijeniti pravila zaštite na radu u obavljanju poslova glasnogovornika

  • MODULI:

osnove govorništva i komunikologije
odnosi s medijima i odnosi s javnošću
javni nastup
imidž i identitet
komunikacijske vještine
krizno komuniciranje
organizacija ureda za odnose s javnošću

  • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

oblikovati govor i priopćenje za javnost pisano i verbalno
razlikovati, odabrati i koristiti retoričke taktike i alate u odnosima s javnošću i medijima
uskladiti verbalnu i neverbalnu komunikaciju te poslovni imidž nužan za javni nastup
organizirati medijski nastup
primijeniti pravila zaštite na radu u obavljanju poslova glasnogovornika

  • ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

  • UVJETI ZA UPIS:

minimalno VŠS (prvostupnik)

  • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

ispunjenu upisnicu
presliku osobne iskaznice
presliku diplome/svjedodžbe
domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani

Prijavi se već sada!