PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / ZDRAVSTVENE I OSOBNE USLUGE

Gerontodomaćica

Značajan porast udjela starijeg stanovništva, kao jedne od socijalno ranjivih skupina, u ukupnom stanovništvu, povećava potrebe za socijalnom skrbi te socijalnim uslugama o kojima ovisi kvaliteta života starijih osoba.

  • MODULI:

osnove gerontologije
poslovi gerontodomaćina/ce
zaštita na radu i prva pomoć
praktična nastava

  • ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe
prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku
koristiti odgovarajuće postupke u održavanju higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta
prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva
komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama
primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

  • ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

  • UVJETI ZA UPIS:

završena osnovna škola
minimalno 18 godina starosti
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/iice

  • ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

ispunjenu upisnicu
presliku osobne iskaznice
presliku diplome/svjedodžbe
domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice

Prijavi se već sada!