EU PROJEKTI

Učilište Libar kroz svoje poslovanje provodi i EU projekte od velikog značaja za zajednicu. Nastojimo osluškivati potrebe osjetljivih ciljnih skupina i kroz EU projekte osigurati zadovoljenje njihovih potreba.

Prijavi se već sada!