Statistička obrada i prezentiranje podataka

Sljedeće Edukacije

24.09.2024. Šibenik

CIJENA

TRAJANJE PROGRAMA

76 sati teorija
117 sati vježbe i praksa
57 sati samostalne aktivnosti polaznika

ODOBRENJE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Preuzmi upisnicu

ovdje

Preuzmi upisnicu

ovdje
 • Program osposobljavanja za stjecanje mikrokvalifikacije statistička obrada prezentiranje podataka
TRAJANJE I METODE RADA:

Redovita nastava u trajanju 250 sati. Mogućnost izvođenja programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima u specijaliziranoj učionici.

MODULI:
 • Prikupljanje, obrada i analiza statističkih podataka
 • Prezentiranje dobivenih podataka
ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • koristiti programsku potporu za statističku analizu prikupljenih podataka u poslovanju malih i srednjih poduzeća

 • koristiti osnove statističke obrade podataka te načine procjene i analize poslovnih podataka

 • koristiti poslovne aplikacije za uspješnu poslovnu komunikaciju

koristiti internet za pretraživanje poslovnih informacija za potrebe organizacije

ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

UVJETI ZA UPIS:

Cjelovita kvalifikacija najmanje razine 4.1 (završena srednja stručna sprema u trajanju 3 godine)

CSVET BODOVI: 10*

*CSVET BODOVI- “Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

ZA PRIJAVU PRILOŽITI
 • ispunjenu upisnicu (obrazac preuzeti ovdje)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
 
 
Photo:© stockphotographers putem web-mjesta Canva.com

Prijavi se već sada!