BESPLATNA EDUKACIJA UZ VAUČERE!

Primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu

Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE! 

Program usavršavanja za stjecanje mikrokvalifikacije primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu

TRAJANJE PROGRAMA I METODE RADA:

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu provodi se redovitom nastavom u trajanju od 50 sati u specijaliziranim učionicima i/ili kod poslodavaca (u knjigovodstvenim servisima).

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 10 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 35 sati te samostalni rad polaznika u trajanju od 5 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz primjenu knjigovodstvenog softvera.

MODULI:
 • Knjigovodstvo na računalu
 • Uredska zaštita na radu
ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • provjera ispravnosti zaprimljene dokumentacije
 • provođenje knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava
 • obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podataka korištenjem knjigovodstvenog softvera
 • poštovanje standarda u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada, kao i osobnih podataka, stranaka, klijenata, kupaca, dobavlja i poslovnih partnera
 • primjena ergonomskih načela u uredskom poslovanju te racionalno korištenje uredskog materijala i pravilno zbrinjavanje uredskog otpada
 • ergonomski oblikovati radno mjesto s ciljem sigurnijeg ureda vodeći brigu o zdravlju
 • primijeniti ispravan način sjedenja, pravilno osvjetljenje prostorije, ispravno korištenje tipkovnice te vježbe rasterećenja pri radu s računalom
CSVET BODOVI: 2*

*CSVET BODOVI – Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 – 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

UVJETI ZA UPIS:
 • Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 u podsektoru ekonomija (kvalifikacije stečene završetkom srednješkolskog obrazovanja u trajanju četiri ili više godina)
ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
 • ispunjenu upisnicu (obrazac preuzeti ovdje)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e- građani

Photo:© AndreyPopov putem web-mjesta Canva.com

Prijavi se već sada!