Korištenje proračunske tablice u poslovanju

Program usavršavanja za stjecanje mikrokvalifikacije korištenje proračunske tablice u poslovanju

METODE RADA

Mogućnost izvođenja programa  na daljinu u stvarnom vremenu.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Kod polaznika se potiče razvijanje samostalnosti i odgovornosti u izvršenju radnih zadaća kao i razvijanje suradničkih odnosa s ostalim sudionicima u zajedničkom radu te stvaranje budućih kvalitetnih poslovnih odnosa.  

MODULI

Uredske aplikacije za proračunske tablice u poslovanju

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • koristiti proračunske tablice u poslovanju malih i srednjih poduzeća

 • predlagati mogućnosti unapređenja postojećeg informacijsko-komunikacijskog rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća

 • kreirati vlastite digitalne obrasce potrebne u poslovanju malih i srednjih poduzeća

 • izrađivati sigurnosne kopije datoteka u poslovanju malih i srednjih poduzeća

 • koristiti programsku potporu za statističku analizu prikupljenih podataka u poslovanju malih i srednjih poduzeća

 • primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju primjenjivati norme, standarde i procedure u svim područjima rada malih i srednjih poduzeća

UVJETI ZA UPIS:

Cjelovita kvalifikacija najmanje razine 4.1 (najmanje završena srednja stručna sprema u trajanju  3 godine)

CSVET BODOVI: 5*

*CSVET BODOVI- “Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

ZA PRIJAVU PRILOŽITI
 • ispunjenu upisnicu (obrazac preuzeti ovdje)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
Photo:© AndreyPopov putem web-mjesta Canva.com

Prijavi se već sada!