BESPLATNA EDUKACIJA UZ VAUČERE!

Izrada i analiza temeljnih financijskih izvještaja

Program usavršavanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada i analiza temeljnih financijskih izvještaja

METODE RADA

Mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća izvršenje konkretnih radnih zadaća simuliranim ili stvarnim uvjetima te simulaciju problemskih zadataka uz korištenje knjigovodstvenog softvera.

Učenje temeljeno na radu provodi se u specijaliziranim učionicama i/ili kod poslodavca (u knjigovodstvenim servisima).

MODULI

Izrada i analiza temeljnih financijskih izvještaja

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • koristiti računovodstvene programe za vođenje računovodstvenih poslova

 • primjenjivati računovodstvena načela i standarde financijskih izvještaja

 • primjenjivati porezne propise u poslovanju malih i srednjih poduzeća

 • prikupljati, sortirati, grupirati i sistematizirati podatke za potrebe izrade financijskih izvještaja i ostalih poslovnih izvješća

 • sudjelovati u pripremi porezne prijave na propisanim obrascima uz poštivanje rokova za njihovu predaju Poreznoj upravi

 • sudjelovati u sastavljanju temeljnih financijskih izvještaja (GFI) na propisanim obrascima uz poštivanje rokova za njihovu javnu objavu

 • analizirati troškove malih i srednjih poduzeća pravovremenom analizom prikupljenih podatka

 • izračunavati financijske pokazatelje za potrebe malih i srednjih poduzeća

 • primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju

UVJETI ZA UPIS:

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2. (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju od 4 godine) ili završen program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa / knjigovotkinja ili završen program obrazovanja iz područja knjigovodstva

CSVET BODOVI: 7*

*CSVET BODOVI- “Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

ZA PRIJAVU PRILOŽITI
 • ispunjenu upisnicu (obrazac preuzeti ovdje)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
Photo:© lovelyday12 putem web-mjesta Canva.com

Prijavi se već sada!