BESPLATNA EDUKACIJA UZ VAUČERE!

Društveno odgovorno poslovanje

Sljedeća Edukacija

24.09.2024. Šibenik
24.09.2024. Rijeka
24.09.2024. teorijski dio online

Cijena

Besplatno uz VAUČERE!

Trajanje programa

62 sata teorija
38 sati vježbe i praksa
25 sati samostalne aktivnosti polaznika

Uvjeti za upis

cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (završena srednja stručna ili školska sprema u trajanju 4 godine)

Preuzmi upisnicu

ovdje

Preuzmi upisnicu

ovdje

Besplatna edukacija uz vaučere! Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE! 

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije društveno odgovorno poslovanje

TRAJANJE I METODE RADA

Redovita nastava u trajanju od 125 sati.

Mogućnost pohađanja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu.
Praktični rad obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća.

MODULI
 • Osnove društveno odgovornog poslovanja
 • Održiva ekonomija
 • Uredska zaštita na radu
ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada
 • primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva
 • predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
 • primjenjivati standarde i norme za upravljanje kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 • kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladno propisima
 • primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima
 • doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala promjena
 • zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
 • primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju
ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

CSVET BODOVI: 5*
*CSVET BODOVI- “Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

ZA PRIJAVU PRILOŽITI
 • ispunjenu upisnicu (obrazac preuzeti ovdje)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani

Prijavi se već sada!