PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POLJOPRIVREDA

Ekološka proizvodnja voća

Besplatna edukacija uz vaučere! Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE.

Program osposobljavanja za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja voća.

 
MODULI:
 • Osnovne ekološke proizvodnje i uzgoja voća
 • Ekološka zaštita i njega voćaka
 • Berba voća
TRAJANJE PROGRAMA I METODE RADA:

Redovita nastava u trajanju od 125 sati.

Mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu

Učenje temeljeno na radu izvodi se u radnim uvjetima u tvrtci/OPG-u i/ili na pokušalištima/praktikumima ustanove odnosno terenu.

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU  ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • odabir i planiranje sorti voćaka s obzirom na uvjete uzgoja u okruženju
 • priprema tla i sadnja voćaka/postavljanje nasada voćaka s obzirom na agroekološke uvjete
 • samostalno izvoditi osnovnu i dopunsku obradu tla po ekološkim standardima
 • razlikovati i koristiti strojeve primjenjive u ekološkoj proizvodnji voća na siguran način, u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite zdravlja i okoliša
 • provoditi postupak ekološke zaštite i njege voćaka
 • provoditi mjere njege prema zahtjevima pojedine voćarske kulture, prepoznati simptome bolesti i štetnike te primijeniti odgovarajuće preventivne ekološke mjere zaštite kao preporučene ekološke mjere liječenja
 • pravilno korištenje alata, uređaja i ručnih strojeva na siguran način te njihovo održavanje u skladu s uputama proizvođača i principima dobre prakse
 • obavljanje berbe po pravilima struke i dobre agronomske prakse
 • odrediti zrelost plodova, vrijeme berbe prema cilju proizvodnje, provoditi postupak sortiranja i pakiranja te uskladištenja voća u skladu s ekološkim principima voćarske proizvodnje
 
ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

CSVET BODOVI: 5*

*CSVET BODOVI – Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 – 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

 

UVJETI ZA UPIS:
 • navršenih 18 godina
 • liječnička svjedodžba medicine rada
 • završena prethodna kvalifikacija na razini 1 (kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja)

ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
 • ispunjenu upisnicu
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku diplome/svjedodžbe
 • domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • rodni list ili dokument izdan putem sustava e-građani
 • liječnička svjedožba medicine rada
CIJENA:

Besplatno uz vaučere! Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE.

 

Prijavi se već sada!