PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POLJOPRIVREDA

Ekološka proizvodnja povrća

Besplatna edukacija uz vaučere! Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE.

Program osposobljavanja za stjecanje mikrokvalifikacije ekološka proizvodnja povrća

  

TRAJANJE PROGRAMA I METODE RADA:

Redovita nastava u trajanju od 150 sati.

Mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Učenje temeljeno na radu izvodi se u radnim uvjetima u tvrtci/OPG-u i/ili na pokušalištima/praktikumima ustanove odnosno terenu.

 MODULI:
 • Planiranje ekološkog povrtnjaka
 • Osnovni proces ekološke proizvodnje povrća

 

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU  ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
 • planiranje i priprema povrtnjaka za ekološku proizvodnju definirane povrćarske kulture na siguran način u skladu s pravilima zaštite na radu, zaštite zdravlja i okoliša
 • samostalno izvoditi osnovnu i dopunsku obradu tla koristeći osnovnu opremu i alate u skladu s ekološkim standardima
 • predložiti povrtne kulture poštujući agroekološke uvjete
 • predložiti mjesto, oblik i veličinu povrtnjaka te planirati ambalažu prikladnu za pakiranje po ekološkim principima
 • steći temeljne kompetencije za proces ekološke proizvodnje povrća
 • uspješno primijeniti biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji
 • provoditi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura
 • provoditi mjere njege prema zahtjevima pojedine kulture
 • prepoznati bolesti i štetnike na povrćarskim kulturama
 • primijeniti odgovarajuće ekološke mjere zaštite
 • odrediti zrelost plodova i vrijeme berbe prema cilju proizvodnje
 • provesti postupak sortiranja i pakiranja, uskladištenja povrća u skladu s ekološkim principima povrćarske proizvodnje

 

ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upis u e-radnu knjižicu)

 

CSVET BODOVI: 6*

*CSVET BODOVI – Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Jedan CSVET bod obuhvaća od 15 – 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja.

  

UVJETI ZA UPIS:
 • navršenih 18 godina
 • liječnička svjedodžba medicine rada
 • završena prethodna kvalifikacija na razini 1 (kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja)

 

ZA PRIJAVU PRILOŽITI:

• ispunjenu upisnicu 

• presliku osobne iskaznice

• presliku diplome/svjedodžbe

• domovnicu ili dokument izdan putem sustava e-građani

• rodni list ili dokument izdan putem sustava e- građani

 

CIJENA:

Besplatno uz vaučere! Više informacija i predaja zahtjeva za vaučer OVDJE.

 

Prijavi se već sada!