SEMINARI, RADIONICE, ONLINE EDUKACIJE

Škola za roditelje

Organiziramo radionicu koje će osigurati alate i znanje kako podržati razvoj vašeg djeteta kroz sve faze djetinjstva. Biti roditelj je divna, ali ponekad izazovna avantura, posebno kada pokušavamo razumjeti i podržati naše mališane kroz svaku fazu njihovog razvoja.

Ova radionica nije samo za roditelje, već za sve one koji se brinu o dobrobiti djece, bilo da su u obitelji, odgojnoj ustanovi ili u drugom okruženju. Kroz podršku, razumijevanje i prihvaćanje, zajedno ćemo naučiti kako stvarati sretne i zdrave okoline za naše najmlađe.

Dođite i pridružite nam se u ovoj važnoj i inspirativnoj misiji roditeljstva.

PROGRAM:
Edukacija obuhvaća sljedeće teme:
 • Razvojne faze djeteta  0-3 g.(razvoj djeteta, poticanje razvoja i potrebe djeteta te roditelja)
 • Predškolska dob (razvoj djeteta, poticanje razvoja u ranoj dobi, potrebe djeteta)

 • Školska dob (razvoj djeteta i poticanje, potrebe djeteta)
 • Polazak u školu (izazovi, strahovi i predznanja te vještine)

 • Dijete u školi (komunikacija sa školskim sustavom, kako pristupiti školi i učenju, kako razvijati radne navike i osamostaliti dijete; alati za učenje i poučavanje)
 • Radionica kroz vježbe komunikacijskih vještina
 • Pubertet i adolescencija (razvoj, granice)

 • Što ako krenu izazovi u razvoju? Dijagnoza i što nakon?

 • Rana intervencija: što je i zašto je bitna? Gdje? Kako?

 • Prava roditelja djece s teškoćama.
 • Razbijanje predrasuda i strahova kroz podršku i razumijevanje te prihvaćanje
 • Tipovi roditeljstva i roditeljski stilovi, radionica

 • Granice i dosljednost: interaktivno predavanje

 • Ekrani: štetnost i radionica poticajnih igara (umjesto ekrana) prema dobi

 • Strahovi (najčešći strahovi po dobi djeteta i kako se ponašati)

 • Najčešća odstupanja u razvoju u novije vrijeme i kako pomoći?
 • Kako pomoći djetetu s teškoćama u školi?

 • Relaksirajuća radionica za roditelje kroz likovnu ili neku drugu tehniku (pokret, glazba i sl.)

Napomena: U cijenu tečaja je uključen radni materijal.

TRAJANJE:

Edukacije uživo se odvijaju subotom i nedjeljom:

subota 27.04. od 09:00 do 17:00 sati

nedjelja 28.04. od 09:00 do 15:30 sati

ZA PRIJAVU PRILOŽITI:
 
SVI POLAZNICI EDUKACIJE DOBIVAJU POTVRDU O SUDJELOVANJU I ZAVRŠETKU EDUKACIJE.
Ivana Srb-Miščević
O PREDAVAČICI:

Ivana Srb-Mišćević je edukacijski rehabilitator za ljudska prava s dugogodišnjim iskustvom rada s djecom i roditeljima. Radi u školi kao stručni suradnik. Vlasnica je obrta za savjetovanje roditelja i edukacijsko rehabilitacijsku dijagnostiku i podršku. Majka je troje djece.

Cijeli život se educira te ulaže u nova znanja i vještine. Ispunjava je stvarati povjerenje u odnosu s djecom, educirati ih, stvarati im sigurno okruženje i pomagati roditeljima da ostvare sve svoje potencijale kako bi bili kompetentniji u svojoj najvažnijoj ulozi u životu.

Tijekom svog iskustva pomagala je djeci da sebe prihvate kao jednakovrijedne pojedince koji imaju svoje mjesto pod suncem, da budu različiti, a svoji.

Dobar je dijagnostičar i razumije gotovo svaku životnu okolsnot iz vlastitog iskustva. Pomaže roditeljima i stručnjacima te svima koji rade s djecom pružajući konktretne savjete i tehnike kroz razgovor, savjetovanja, radionice i predavanja kako bi povećali svoje roditeljske i stručne kompetencije i za svoju djecu stvorili sigurno i poticajno okruženje.

Prijavi se već sada!