PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POMORSTVO

D49B – visoki napon – upravljačka razina

Visoki napon pomorski tečaj na upravljačkoj razini je osmišljen za stjecanje vještina za rješavanje problema te dijagnostiku kvarova s kojima se pomorci susreću na raznim brodovima i offshore postrojenjima.

Polaznici će steći znanje, razumijevanje i vještine o visokonaponskim instalacijama što je propisano u Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN/124/15):

 • Obilježja dizajna visokonaponskih instalacija
 • Proizvodnja i distribucija visokog napona na brodovima
 • Električni pogonski sustav
 • Sinkro konvertori i ciklo konvertori
 • Funkcionalni, operativni i sigurnosni zahtjevi za visokonaponski sustav
 • Imenovanje osposobljenog osoblja za održavanje i popravak različitih visokonaponskih sklopnih uređaja
 • Prednosti visokonaponskih sustava
 • Prednosti izoliranog sustava
 • Prekidači strujnih krugova visokonaponskih sustava
 • Visokonaponski kabel
 • Visokonaponski osigurači
 • Korektivne mjere koje je potrebno poduzeti tijekom kvarova visoko naponskog sustava
 • Način uključivanja izoliranih komponenti visokonaponskih sustava
 • Izbor prikladne aparature za izolaciju i ispitivanje visokog napona
 • Postupci uključivanja i izolacije visokonaponskih sustava, uključujući sigurnosnu dokumentaciju
 • Karakteristike otpora izolacije i polarizacijski indeks visokonaponske opreme
 • Sigurnost pri radu s visokonaponskih instalacija
 • Upotreba osobne sigurnosne opreme
 • Poznavanje uvjeta za certifikaciju osobne zaštitne opreme
 • Visokonaponski sigurnosni postupci

Prijavi se već sada!