PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA / POMORSTVO

D49A Visoki napon – radna razina

OPIS:

Cilj tečaja D49A – Visoki napon – radna razina je stjecanje vještina za rješavanje problema te dijagnostiku kvarova s kojima se moguće sresti na raznim brodovima i offshore postrojenjima. Polaznici će steći znanje, razumijevanje i vještine o visokonaponskim instalacijama.

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca ( NN 124/15 ) sadržaj tečaja D49A Visoki napon – radna razina je sljedeći:

  • Visokonaponske instalacije
  • Pojam visokonaponskih instalacija
  • Načini i razlozi upotrebe visokonaponskih instalacija na brodovima
  • Vrste visokonaponskih instalacija
  • Oprema u visokonaponskim sustavima poput generatora, razvodna ploča, monitori itd.
  • Posebne karakteristike i značajke visokonaposnkih instalacija u odnosu na one ispod 1000V
  • Uzemljenje visokonaponskih sustava pomoću otpornika
  • Kvarovi uzemljenja u visokonaponskim sustavima
  • Sigurnosne mjere koje je potrebno strogo primjenjivati, kako bi se spriječile nezgode u radu sa visokonaponskom električnom opremom
  • Posebne mjere opreza kod upotrebe visokonaponskih instalacija

Prijavi se već sada!