SREDNJOŠKOLSKI PROGRAMI / SREDNJA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

Agroturistički tehničar

Agroturizam je specifičan oblik turizma koji za cilj ima približiti čovjeka i prirodu, a naziva se još i seoskim turizmom.

U današnjem užurbanom vremenu za tim oblikom turizma poseže sve veći broj ljudi, kako bi se odmorili i pobjegli od svakodnevnice. Obično ovakva vrsta odmora podrazumijeva dolazak na gospodarsko imanje, uživanje u domaćoj hrani, različite aktivnosti poput šetnji, planinarenja, jahanja i slično.

Zanimanje agroturističkog tehničara podrazumijeva elemente poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu. Iznimno je bitno i voditi računa o ekološkom uzgoju povrća, voća i stoke, kao i o proizvodnji kvalitetne hrane. Osim toga, agroturistički tehničar radi na unapređenju turističke ponude, promociji i prezentaciji, a nerijetko gostima služi i kao vodič, te je zadužen za njihovu animaciju.

Također, agroturistički je tehničar u konstantnoj suradnji sa drugim sličnim gospodarstvima, kao i ugostiteljima i turističkim zajednicama. Najveći dio agroturističkih tehničara radi na vlastitim gospodarstvima, no s ovim je zanimanjem zapošljavanje moguće u tvrtkama koje se bave seoskim, ekološkim, rekreacijskim ili aktivnim turizmom. Ipak, koliko su god elementi agroturizma poznati vlasnicima gospodarstava, potrebna je određena količina znanja i vještina kako bi se uspješno organizirao rad na gospodarstvu, obogatila ponuda i privukao što veći broj gostiju.

Ovaj je program osposobljavanja moguće upisati u cijelosti, ali i kao prekvalifikaciju (odnosno polaganje razlikovnih ispita), a sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela, dok se nastava izvodi u teorijskom i praktičnom obliku.

Po završetku obrazovnog programa, polaznici dobivaju potvrdu o tome da su sposobni za samostalan, profesionalan i kvalitetan rad u obliku upisa stečenog zanimanja u e-radnu knjižicu.

ZNANJA I VJEŠTINE:

Osoba koja završi ovaj program bit će osposobljena za obavljanje poslova:

  • u poljoprivrednoj proizvodnji (klima, tlo …), te razlikovati, odabrati i koristiti različite zahvate (obrada tla, organska gnojidba, plodored, zaštita i njega biljaka) kojima stvaramo povoljnije uvjete za razvoj voća, povrća, vinove loze, žitarica i sl.) ne narušavajući prirodnu ravnotežu okoliša
  • razlikovat će, odabrati i koristiti različite metode za ekološku proizvodnju povrća, voća, vinove loze i drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
  • razlikovat će opće karakteristike domaćih životinja, način reprodukcije, pravilnu hranidbu i njegu životinja (goveda, svinje, perad i dr.), te procese proizvodnje mesa, mlijeka i jaja
  • odabrat će i koristiti različite metode i oruđa za uređenje okućnice ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima –od formiranja i sadnje do njege i održavanja
  • pripremit će i poslužiti različita jela njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje
  • uredit će i održavati interijer i okoliš ugostiteljskog objekta i cijelog gospodarstva
  • osmislit će sadržaj i ponudu, te načine i mogućnosti prezentacije i propagande
  • prepoznat će i razlikovati značajke tradicije i povijesti hrvatskog sela, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme
  • osmislit će različite načine rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi i na selu

 

PROGRAM:

Dopisno – konzultativna nastava: 6 mjeseci do 2 godine

ODOBRENJE:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (upisu u e-radnu knižicu)

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM STJECANJA SREDNJE STRUČNE SPREME:

završena osnovna škola
15 godina života
liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE:

završena srednja škola

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

CIJENA:

Prema razlikovnim ispitima.

Prijavi se već sada!

Mario Fiolić

Chef u hotelu Excelsior


Mario je priznati chef u Republici Hrvatskoj I šire. Svoj brand je
izgradio stalnim usavršavanjem I radom u priznatim hotelskim
lancima I restoranima koji su dobitnici brojnih priznanja struke.
Inače je završio Hotelijerski fakultet u Opatiji nakon čega je
polagao akademiju za izvrsne kuhare u Luzernu u Švicarskoj.